EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 355, 15. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 355

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
15. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1839/2006, 28. november 2006, mis käsitleb GATT 1994 artikli XXIV lõike 6 kohase Euroopa Ühenduse ja Argentiina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu rakendamist ning millega muudetakse ja täiendatakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1840/2006, 11. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 74/2004 Indiast pärit puuvillase voodipesu impordile lõpliku tasakaalustava tollimaksu kehtestamise kohta

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1841/2006, 14. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1842/2006, 14. detsember 2006, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1843/2006, 14. detsember 2006, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1844/2006, 14. detsember 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1845/2006, 13. detsember 2006, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse heeringa püük Vb, VIaN (EÜ veed) ja VIb püügipiirkonnas

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1846/2006, 13. detsember 2006, millega Prantsuse lipu all sõitvatel laevadel keelatakse makrelli püük ICESi vööndi IIa EÜ-le mittekuuluvates vetes, vööndi Vb EÜ vetes, vööndites VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII ja XIV

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1847/2006, 13. detsember 2006, millega kohandatakse teatavaid ühise põllumajanduspoliitika horisontaalseid määruseid seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1848/2006, 14. detsember 2006, eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade tagasinõudmise kohta ühise põllumajanduspoliitika rahastamisel, infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 595/91 kehtetuks tunnistamise kohta

56

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1849/2006, 14. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2032/2003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta ( 1 )

63

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1850/2006, 14. detsember 2006, milles sätestatakse humala ja humalatoodete sertifitseerimise üksikasjalikud eeskirjad

72

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1851/2006, 14. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 I lisa seoses tavasööda kasutusele võtuga rändkarjatamise ajal

88

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2006, 14. detsember 2006, määruses (EÜ) nr 935/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

89

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1853/2006, 14. detsember 2006, määruses (EÜ) nr 936/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud pehme nisu eksporditoetuse pakkumiste kohta

90

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 28. november 2006, Euroopa Ühenduse ja Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus) sõlmimise kohta

91

Euroopa Ühenduse ja Argentiina Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus

92

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2006, millega muudetakse otsust 2006/698/EÜ, et pikendada selle kohaldamisaega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5783 all)  ( 1 )

95

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2006, mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5993 all)

96

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2006, liikide Prunus domestica L. ja Malus Mill. paljundus- ja istutusmaterjaliga ühenduses 2003. ja 2004. aastal alustatud võrdluskatsete jätkamise kohta 2007. aastal vastavalt nõukogu direktiivile 92/34/EMÜ

103

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2006, liigi Asparagus officinalis L. seemne ja paljundusmaterjaliga ühenduses 2005. aastal alustatud võrdluskatsete jätkamise kohta 2007. aastal vastavalt nõukogu direktiivile 2002/55/EÜ ( 1 )

104

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2006, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses Poola teatavate liha-, kala- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6498 all)  ( 1 )

105

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2006, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust 2003. eelarveaastal rahastatud kulusid käsitleva raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta teatavate Saksamaa ja Ühendkuningriigi makseasutuste puhul (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6506 all)

107

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top