EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:329:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 329, 25. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 329

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
25. november 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1738/2006, 23. november 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 930/2004, mis käsitleb ajutisi erandmeetmeid, mis on seotud Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide koostamisega malta keeles

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1739/2006, 23. november 2006, millega lõpetatakse Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1740/2006, 24. november 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1741/2006, 24. november 2006, millega kehtestatakse täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha ekspordi eritoetuse andmise tingimused, mis on enne eksportimist suunatud tolliladustamisproteduurile

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1742/2006, 24. november 2006, millega avatakse Albaania Vabariigist pärit veinide ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1743/2006, 24. november 2006, teatava söödalisandi kasutamise alalise lubamise kohta ( 1 )

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1744/2006, 24. november 2006, siidiussidega seotud abi andmise üksikasjalike eeskirjade kohta (kodifitseeritud versioon)

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1745/2006, 24. november 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 936/97, millega avatakse ja sätestatakse tariifikvootide haldamine värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha suhtes

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1746/2006, 24. november 2006, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 1279/2006, millega määratakse 2005/2006. turustusaastaks kindlaks suhkrupeedi miinimumhindade, toodangumaksu ja lisamaksu suhtes suhkrusektoris kohaldatav põllumajanduse erivahetuskurss nende liikmesriikide vääringute puhul, kes ei ole ühisraha kasutusele võtnud

24

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 17. november 2006, millega muudetakse otsust 2005/432/EÜ, milles sätestatakse loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete impordiks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsused 97/41/EÜ, 97/221/EÜ ja 97/222/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5444 all)  ( 1 )

26

 

*

Komisjoni otsus, 23. november 2006, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ning metssigade ja seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks nimetatud haiguse vastu Rumeenias (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5426 all)  ( 1 )

34

 

*

Komisjoni otsus, 23. november 2006, millega muudetakse otsust 2005/381/EÜ, millega kehtestatakse küsimustik Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, kohaldamisest teatamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5546 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni otsus, 23. november 2006, detsimeeterlainealal (UHF) töötavate raadiosagedustuvastamise (RFID) seadmete raadiospektri ühtlustamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5599 all)

64

 

*

Komisjoni otsus, 24. november 2006, loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5538 all)  ( 1 )

67

 

*

Komisjoni otsus, 24. november 2006, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimikud, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatuseks, pidades silmas ortosulfamurooni võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5539 all)  ( 1 )

74

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/807/ÜVJP, 20. november 2006, millega rakendatakse ühismeedet 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel

76

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top