EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:294:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 294, 25. oktoober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 294

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
25. oktoober 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1582/2006, 24. oktoober 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1907/90 seoses munade pesemist käsitleva erandiga

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1583/2006, 23. oktoober 2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Ameerika Ühendriikidest pärit etanoolamiinide suhtes

2

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1584/2006, 24. oktoober 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1585/2006, 24. oktoober 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisa

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1586/2006, 24. oktoober 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1483/2006 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud ja liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümisega ühenduse turul

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1587/2006, 23. oktoober 2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1588/2006, 23. oktoober 2006, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku süvameregarneeli püük Norra vetes lõuna pool 62° N

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1589/2006, 24. oktoober 2006, millega Eesti, Saksamaa, Läti, Leedu ja Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse meriahvena püük NAFO püügipiirkonnas 3M

29

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1590/2006, 24. oktoober 2006, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses saab heaks kiita määruse (EÜ) nr 1452/2006 alusel hallatava imporditariifikvoodi põhjal 16.–18. oktoobrini 2006 esitatud litsentsitaotlusi Uus-Meremaa või importimiseks

31

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/86/EÜ, 24. oktoober 2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/23/EÜ jälgitavusnõuete, rasketest kõrvaltoimetest ja tõsistest kõrvalekalletest teatamise ning inimkudede ja -rakkude kodeerimist, töötlemist, säilitamist, ladustamist ja jaotamist käsitlevate teatavate tehniliste nõuete osas ( 1 )

32

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 27. märts 2006, Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

51

Albaania Vabariigi ministrite nõukogu ja Euroopa Ühenduse vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev leping

52

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 4. september 2006, millega kehtestatakse viinamarjakasvatusalade statistiliste põhivaatluste andmete masinloetavale kujule viimise standardkood ja -eeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3881 all) (kodifitseeritud versioon)

59

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/718/ÜVJP, 23. oktoober 2006, millega rakendatakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid

72

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top