EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:176:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 176, 30. juuni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 176

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
30. juuni 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 962/2006, 27. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 963/2006, 27. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 964/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 965/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 966/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2006, millega avatakse AKV riikidest pärit CN-koodi 0803 00 19 alla kuuluvate banaanide importimiseks tariifikvoot ajavahemikuks 1. märts kuni 31. detsember 2006 ning sätestatakse selle haldamine

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 967/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 968/2006, 27. juuni 2006, millega kehtestatakse ühenduse suhkrutööstuse ümberkorraldamise ajutise kava loomist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2006, 29. juuni 2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

44

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 970/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2305/2003, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

49

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 971/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2375/2002, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

51

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 972/2006, 29. juuni 2006, millega sätestatakse basmati riisi impordi ning riisi päritolu kindlaksmääramise ajutise kontrollisüsteemi suhtes kohaldatavad erieeskirjad

53

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 973/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1831/96, millega avatakse ja sätestatakse GATTis kindlaks määratud ühenduse tariifikvootide haldamine teatavate puu- ja köögiviljade ning puu- ja köögiviljatoodete suhtes alates 1996. aastast

63

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 974/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 877/2004, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teatavate värskete puu- ja köögiviljade turgudel registreeritud hindadest teatamisega

68

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 975/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrust (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

69

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2006, 29. juuni 2006, millega võetakse vastu sealihaturu erakorralised toetusmeetmed Saksamaal

71

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 977/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

74

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 978/2006, 29. juuni 2006, millega otsustatakse mitte maksta lõssipulbri eksporditoetust määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

76

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 979/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

77

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 980/2006, 29. juuni 2006, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

79

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 981/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 31. osaliseks pakkumismenetluseks

82

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 982/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

83

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 983/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

87

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 984/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

90

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 985/2006, 29. juuni 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

92

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 986/2006, 29. juuni 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

95

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 987/2006, 29. juuni 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

97

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 988/2006, 29. juuni 2006, millega piiratakse teatavate teraviljast valmistatud toodete ekspordilitsentside kehtivusaega

98

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 22. mai 2006, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus

100

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus

102

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 12. aprill 2006, EÜ asutamislepingu artiklile 81 vastava menetluse kohta (Juhtum COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1548 all)  ( 1 )

104

 

*

Komisjoni otsus, 31. mai 2006, millega muudetakse otsust 2005/436/EÜ seoses ühenduse rahalise toetusega sihtfondile 911100MTF/INT/003/EMÜ (TFEU 970089129) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 2076 all)

105

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/448/ÜVJP, 7. juuni 2006, millega pikendatakse kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepet Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu ülesannete, staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta

107

Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe (Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu ülesannete, staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta) pikendamist käsitlev kirjavahetus

108

 

*

Teave jõustumise kohta: Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule lisatud veinikaubanduse lepingu muutmist

110

 

*

Teave jõustumise kohta: Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule lisatud piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemise lepingu muutmist

110

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUJUST LEX/1/2006, 13. juuni 2006, millega pikendatakse Iraagis toimuva ELi integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX juhi volitusi

111

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top