EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:088:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 88, 25. märts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 88

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
25. märts 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 486/2006, 20. märts 2006, mis käsitleb mitmekiibiliste integraallülituste ehk MCPde tollimaksuvabastuse kokkuleppe rakendamist, muutes nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 487/2006, 24. märts 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 488/2006, 24. märts 2006, millega kinnitatakse struktuuri- või keskkonnameetmete suhtes 2006. aastal kohaldatavad vahetuskursid

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 489/2006, 24. märts 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004 seoses otsetoetuskõlblike kiu tootmiseks kasvatatavate kanepisortidega

7

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/35/EÜ, 24. märts 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–IV lisa

9

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/36/EÜ, 24. märts 2006, millega muudetakse direktiivi 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ

13

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 13. mai 2003, riigiabi kohta, mida Saksamaa andis Kahla Porzellan GmbH-le ja Kahla/Thüringen Porzellan GmbH-le (teatavaks tehtud numbri K(2003) 1520 all)  ( 1 )

16

 

*

Komisjoni otsus, 16. november 2004, Saksamaa teraviljapiirituse tootjatele suunatud abikava kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3953 all)  ( 1 )

50

 

*

Komisjoni otsus, 24. märts 2006, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid teatavate Madagaskarilt pärit loomsete saaduste suhtes, välja arvatud kalatooted (teatavaks tehtud numbri K(2006) 888 all)  ( 1 )

63

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2006/242/ÜVJP, 20. märts 2006, mis käsitleb bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni (BTWC) 2006. aasta läbivaatamiskonverentsi

65

 

*

Nõukogu ühismeede 2006/243/ÜVJP, 20. märts 2006, Üldise Tuumakatsetuste Keelustamise Lepingu Organisatsiooni (CTBTO) ettevalmistuskomisjoni tegevuste toetamise kohta kontrollialase koolituse ja suutlikkuse arendamise valdkonnas ning massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames

68

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2006/244/ÜVJP, 20. märts 2006, Euroopa Liidu osalemise kohta Korea poolsaare energia arenduse organisatsioonis (KEDO)

73

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top