EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:070:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 70, 09. märts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 70

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
9. märts 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 398/2006, 8. märts 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 399/2006, 7. märts 2006, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 400/2006, 8. märts 2006, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 401/2006, 23. veebruar 2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid mükotoksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes ( 1 )

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 402/2006, 8. märts 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik ( 1 )

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 403/2006, 8. märts 2006, millega määratakse kindlaks veise- ja vasikaliha eksporditoetused

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 404/2006, 8. märts 2006, millega kehtestatakse sealiha eksporditoetused

44

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 405/2006, 8. märts 2006, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

46

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 406/2006, 8. märts 2006, millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused

48

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/29/EÜ, 8. märts 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/12/EÜ, eelkõige seoses teatavate institutsioonide kohaldamisalast väljaarvamise või kohaldamisalasse lisamisega

50

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

AKV–EÜ suursaadikute komitee otsus nr 5/2004, 17. detsember 2004, ettevõtluse arenduskeskuse finantsmääruse kohta

52

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 1. märts 2006, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 761/2001 alusel eeskirjad veopakenditel ja kolmandastel pakenditel EMASi logo kasutamise erandjuhtude kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 306 all)  ( 1 )

63

 

*

Komisjoni otsus, 2. märts 2006, millega kehtestatakse küsimustik seoses nõukogu direktiiviga 91/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 598 all)  ( 1 )

65

 

*

Komisjoni otsus, 2. märts 2006, ühenduse 2006. aasta finantsabi kohta ühenduse teatud tugilaboritele, mis tegelevad veterinaarsete bioloogiliste riskidega rahvatervisele (teatavaks tehtud numbri K(2006) 604 all)

78

 

*

Komisjoni otsus, 3. märts 2006, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses Poola teatavate liha- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 609 all)  ( 1 )

80

 

*

Komisjoni otsus, 3. märts 2006, millega lubatakse liini 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) geneetiliselt muundatud maisi sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toidukaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003

82

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top