EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:342:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 342, 24. detsember 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 342

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
24. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2141/2005, 23. detsember 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2142/2005, 23. detsember 2005, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2143/2005, 23. detsember 2005, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2144/2005, 23. detsember 2005, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2145/2005, 23. detsember 2005, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2146/2005, 23. detsember 2005, millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–31. jaanuarini 2006

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2147/2005, 23. detsember 2005, millega määratakse kindlaks veise- ja vasikaliha eksporditoetused

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2148/2005, 23. detsember 2005, millega määratakse kindlaks teatavate piima- ja piimatootesektori toodete 2006. aasta esimesel poolel saadaolev kogus ühenduse avatud kvootide alusel üksnes impordilitsentsil põhinevalt

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2149/2005, 23. detsember 2005, millega kehtestatakse AKV riikidest pärit banaanide impordilitsentsitaotluste puhul kohaldatavad vähenduskoefitsiendid jaanuariks ja veebruariks 2006

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2150/2005, 23. detsember 2005, milles sätestatakse ühised eeskirjad õhuruumi paindlikuks kasutamiseks ( 1 )

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2151/2005, 23. detsember 2005, milles sätestatakse endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkrutoodete tariifikvoodi avamise ja haldamise üksikasjalikud eeskirjad vastavalt ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelisele stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingule

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2152/2005, 23. detsember 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus ning määrust (EÜ) nr 1549/2004, millega sätestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1785/2003 seoses riisi impordi korraga ning määratakse kindlaks basmati riisi impordi suhtes kohaldatavad üleminekuperioodi erieeskirjad

30

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2153/2005, 23. detsember 2005, oliiviõli eraladustusabi kava kohta

39

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2154/2005, 23. detsember 2005, millega täiendatakse määruse (EÜ) nr 2400/96 lisa seoses uue nimetuse kandmisega kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse (“Sidra de Asturias” või “Sidra d’Asturias”) [KPN]

47

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2155/2005, 23. detsember 2005, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 lisas sisalduva päritolunimetuse tehnospetsifikaadi üksikasju (Miel de sapin des Vosges) (KPN)

49

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2156/2005, 23. detsember 2005, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 lisas sisalduva päritolunimetuse tehnospetsifikaadi üksikasju (Siurana) [KPN]

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2157/2005, 23. detsember 2005, milles sätestatakse 2006. aasta litsentsitasud, mida kohaldatakse Gröönimaa vetes kalastavate ühenduse laevade suhtes

59

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2158/2005, 23. detsember 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 seoses ühenduse tariifikvootide pikendamisega džuudist ja kookoskiust toodete suhtes

61

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2159/2005, 23. detsember 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006

62

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2160/2005, 23. detsember 2005, millega muudetakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru suhtes määrusega (EÜ) nr 1918/2005 kehtestatud eksporditoetusi

65

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2161/2005, 23. detsember 2005, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

67

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2162/2005, 23. detsember 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

69

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2163/2005, 22. detsember 2005, millega nähakse ette ekspordilitsentside taotluste tagasilükkamine veise- ja vasikalihasektori toodete puhul

70

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2164/2005, 23. detsember 2005, millega taasavatakse Hispaania lipu all sõitvatele laevadele süvalesta püük NAFO püügipiirkonnas 3LMNO

71

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 1. oktoober 2003, riigiabi kohta, mida Saksamaa andis ettevõttele Jahnke Stahlbau GmbH, Halle (teatavaks tehtud numbri K(2003) 3375 all)  ( 1 )

72

 

*

Komisjoni otsus, 1. detsember 2004, riigiabi kohta, mida Prantsusmaa kavatseb anda ettevõttele Bull (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4514 all)  ( 1 )

81

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005, millega liikmesriikidel lubatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid kolmandates riikides toodetud metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5485 all)

92

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005, millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5496 all)

94

 

*

Komisjoni otsus, 19. detsember 2005, Hiina Rahvavabariigist pärit naatriumtsüklamaadi importi käsitleva absorptsioonivastase menetluse lõpetamise kohta

96

 

*

Komisjoni otsus, 23. detsember 2005, Paeonia spp. ja Geranium spp. paljundusmaterjaliga ühenduses 2005. aastal alustatud võrdluskatsete jätkamise kohta 2006. aastal vastavalt nõukogu direktiivile 98/56/EÜ

99

 

*

Komisjoni otsus, 23. detsember 2005, millega muudetakse otsust 2003/526/EÜ seoses sigade katku tõrjemeetmetega Saksamaal ja Slovakkias (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5631 all)  ( 1 )

100

 

*

Komisjoni otsus, 23. detsember 2005, Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., sealhulgas segude ja liigi Asparagus officinalis seemnete ja paljundusmaterjaliga ühenduses 2005. aastal alustatud võrdluskatsete jätkamise kohta 2006. aastal vastavalt nõukogu direktiividele 66/401/EMÜ ja 2002/55/EÜ ( 1 )

103

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 22. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2134/2005 (millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused) parandus ( ELT L 340, 23.12.2005 )

104

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top