EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 312, 29. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 312

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
29. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1946/2005, 14. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1947/2005, 23. november 2005, mis käsitleb seemneturu ühist korraldust ning millega muudetakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2358/71 ja (EMÜ) nr 1674/72

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1948/2005, 28. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1949/2005, 28. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1917/2000 seoses kaupade eriliikumisega ja remondiga seotud kaupade kaubavahetusest väljajätmisega

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1950/2005, 28. november 2005, millega kohandatakse mitut teravilja-, riisi- ja kartulitärkliseturu määrust Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

18

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1951/2005, 28. november 2005, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

45

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/81/EÜ, 28. november 2005, millega muudetakse direktiivi 80/723/EMÜ liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta ( 1 )

47

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Euroopa Parlament
Nõukogu
Komisjon

 

*

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus, 4. november 2005, millega määratakse ametisse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee liikmed

49

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2005, mis käsitleb kolmandates riikides tehtavate sordi säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsust millega muudetakse otsust 2003/17/EÜ

51

 

*

Nõukogu soovitus, 14. november 2005, prioriteetsete meetmete kohta koostöö tõhustamiseks arhiivinduse valdkonnas Euroopas

55

 

*

Poliitika- ja Julgeolekukomitee otsus EUPOL COPPS/1/2005, 16. november 2005, Palestiina aladel läbi viidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi/politseiülema ametisse nimetamise kohta

57

 

*

Nõukogu otsus, 21. november 2005, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ametissenimetamise kohta

58

 

*

Nõukogu otsus, 24. november 2005, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee prantsuse liikme ametisse nimetamise kohta

59

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 13. juuli 2005, mis kuulutab koondumise ühisturuga ja Euroopa majanduspiirkonna lepingu toimimisega kokkusobivaks Juhtum nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2672 all)

60

 

*

Komisjoni otsus, 25. november 2005, millega muudetakse otsust 2004/4/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse võtta ajutiselt lisameetmeid Egiptuse suhtes haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4525 all)

63

 

*

Komisjoni otsus, 28. november 2005, millega nähakse ette liigi Triticum durum sellise teatava seemne ajutine turustamine, mis ei vasta nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4527 all)  ( 1 )

65

 

*

Komisjoni otsus, 28. november 2005, EÜ asutamislepingu artikli 86 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2673 all)

67

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top