EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:187:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 187, 19. juuli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 187

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
19. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1152/2005, 18. juuli 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1153/2005, 18. juuli 2005, millega avatakse pakkumismenetlus bioetanoolina ühenduses kasutamiseks ettenähtud veinialkoholi müügiks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1154/2005, 18. juuli 2005, millega kohandatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta I lisas osutatud teatavate toodete koode ja kirjeldust

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1155/2005, 18. juuli 2005, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1419/2004 Euroopa Ühendust esindava Euroopa Komisjoni ja Tšehhi Vabariigi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia ja Sloveenia vahelise lõppenud mitmeaastaste rahastamislepingute ja aastaste rahastamislepingute taotluse pikendamise kohta ning võttes arvesse mitmeaastastest rahastamislepingutest ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1266/1999 ja määrusest (EÜ) nr 2222/2000 tulenevaid teatud mööndusi

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1156/2005, 18. juuli 2005, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse kalju-tömppeakala püük ühenduse ja rahvusvahelistes vetes püügipiirkondades VIII, IX, X, XII, XIV

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1157/2005, 18. juuli 2005, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

18

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuli 2005, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta De Nederlandsche Bank’i välisaudiitori osas

20

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 11. juuli 2005, raadiospektri ühtlustatud kasutamise kohta sagedusalas 5 GHz traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) rakendamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2467 all)  ( 1 )

22

 

*

Komisjoni otsus, 13. juuli 2005, millega muudetakse otsust 96/609/EÜ, milles sätestatakse Côte d'Ivoire'ist pärit kala- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused, pädeva asutuse ning veterinaarsertifikaadi näidise osas (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2584 all)  ( 1 )

25

 

*

Komisjoni otsus, 14. juuli 2005, millega muudetakse otsust 2004/292/EÜ Traces-süsteemi kasutuselevõtmise kohta ja otsuse 92/486/EMÜ muutmise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2663 all)  ( 1 )

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top