EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:184:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 184, 15. juuli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 184

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
15. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1111/2005, 24. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1112/2005, 24. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta

5

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1113/2005, 12. juuli 2005, millega lõpetatakse muu hulgas Alžeeriast pärit uurea ja ammooniumnitraadi lahuste impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtestamist käsitleva määruse (EÜ) nr 1995/2000 läbivaatamine, mis käsitleb uut eksportijat

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1114/2005, 14. juuli 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1115/2005, 14. juuli 2005, mis käsitleb impordilitsentside andmist teatavate konservitud seente jaoks, mida imporditakse määrusega (EÜ) nr 1035/2005 avatud autonoomse tariifikvoodi alusel

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1116/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1117/2005, 14. juuli 2005, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1118/2005, 14. juuli 2005, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1119/2005, 14. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1751/2004, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGGF tagatisrahastu jaoks 2005. aruandeaastaks

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1120/2005, 14. juuli 2005, millega muudetakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavaid toetusemäärasid

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1121/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1122/2005, 14. juuli 2005, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1123/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 15. juulist 2005

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1124/2005, 14. juuli 2005, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1125/2005, 14. juuli 2005, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 32. osaliseks pakkumismenetluseks

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1126/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse kindlaks vähenduskoefitsient, mida kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 573/2003 avatud maisi tariifikvoodi suhtes

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1127/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse kindlaks vähenduskoefitsient, mida kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 573/2003 avatud nisu tariifikvoodi suhtes

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1128/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse kindlaks vähenduskoefitsient, mida kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 958/2003 avatud maisi tariifikvoodi suhtes

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1129/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse kindlaks vähenduskoefitsient, mida kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 958/2003 avatud nisu tariifikvoodi suhtes

41

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1130/2005, 14. juuli 2005, mis käsitleb impordilitsentside andmist määrusega (EÜ) nr 1034/2005 avatud autonoomse tariifikvoodi alusel imporditava küüslaugu jaoks

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1131/2005, 14. juuli 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

43

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1132/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

47

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1133/2005, 14. juuli 2005, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

50

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1134/2005, 14. juuli 2005, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetlusega

52

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1135/2005, 14. juuli 2005, määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

53

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1136/2005, 14. juuli 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 868/2005 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

54

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

EL–Rumeenia assotsiatsiooninõukogu otsus nr 2/2005, 20. juuni 2005, millega regioonide komitee ja koostööks regioonide komiteega loodud Rumeenia kontaktkomitee vahelise ühise nõuandekomitee asutamisega muudetakse otsust nr 1/95, millega võetakse vastu assotsiatsiooninõukogu kodukord

55

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 29. september 2004, EÜ asutamislepingu artikli 81 kohase menetluse kohta (Juhtum COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg – Brasseries Heineken) (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3597 all)

57

 

*

Komisjoni soovitus, 27. mai 2005, euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1540 all)

60

 

*

Komisjoni otsus, 13. juuli 2005, millega muudetakse otsust 96/355/EÜ, milles sätestatakse Senegalist pärit kala- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused, pädeva asutuse ning veterinaarsertifikaadi näidise osas (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2651 all)  ( 1 )

64

 

*

Komisjoni otsus, 14. juuli 2005, millega muudetakse otsust 99/120/EÜ seoses Albaania ühe ettevõtte arvamisega nende kolmandate riikide ettevõtete ajutistesse loeteludesse, millest liikmesriikidel lubatakse importida loomasooli (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2657 all)  ( 1 )

68

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top