EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:061:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 61, 08. märts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 61

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
8. märts 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 380/2005, 7. märts 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 381/2005, 7. märts 2005, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1702/2003, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 382/2005, 7. märts 2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1786/2003 (kuivsöödaturu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 383/2005, 7. märts 2005, millega määratakse kindlaks veinisektori toodete suhtes kohaldatavate vahetuskursside rakendusjuhud

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 384/2005, 7. märts 2005, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike kava aastateks 2007–2009 ( 1 )

23

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/21/EÜ, 7. märts 2005, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 72/306/EMÜ sõidukite diiselmootorite heitmete vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( 1 )

25

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2005/177/EÜ:
Komisjoni otsus, 7. märts 2005, elusveiste transiidi kohta läbi Ühendkuningriigi (teatavaks tehtud numbri K(2005) 509 all)
 ( 1 )

28

 

*

2005/178/EÜ:
Komisjoni soovitus, 1. märts 2005, teraviljas ja teatavates muudes taimesaadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide piirnormide järgimise tagamiseks mõeldud ühenduse 2005. aasta kooskõlastatud järelevalve programmi ning riiklike 2006. aasta järelevalveprogrammide kohta
 ( 1 )

31

 

*

2005/179/EÜ:
Komisjoni otsus, 4. märts 2005, millega muudetakse otsuseid 93/52/EMÜ ja 2003/467/EÜ seoses deklaratsiooniga, et Sloveenia on vaba brutselloosist (B. melitensis) ja veiste ensootilisest leukoosist ning Slovakkia on vaba veiste tuberkuloosist ja veiste brutselloosist (teatavaks tehtud numbri K(2005) 483 all)
 ( 1 )

37

 

*

2005/180/EÜ:
Komisjoni otsus, 4. märts 2005, millega lubatakse liikmesriikidel vastavalt nõukogu direktiivile 96/49/EÜ teha teatavaid erandeid ohtlike kaupade raudteeveo suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 443 all)
 ( 1 )

41

 

*

2005/181/EÜ:
AKV-EÜ tollikoostöö komitee, otsus nr 2/2005, 1. märts 2005, erandi kohta mõistest “päritolustaatusega tooted”, arvestades AKV riikide eriolukorda seoses tuunikalapreservide ja tuunikalafilee (HS rubriik ex 16.04) tootmisega

48

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1973/2004 (millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks) parandus ( ELT L 345, 20.11.2004 )

51

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top