EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:055:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 55, 01. märts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 55

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
1. märts 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 342/2005, 28. veebruar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 343/2005, 28. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 344/2005, 28. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 345/2005, 28. veebruar 2005, millega muudetakse teraviljatoetuse korrigeerivat summat

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 346/2005, 28. veebruar 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 347/2005, 28. veebruar 2005, millega kehtestatakse tootmistoetused oliiviõlile, mida kasutatakse teatavate konservide tootmisel

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 348/2005, 28. veebruar 2005, millega sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 174/1999 seoses toetuse eelkinnitust sisaldavate ekspordilitsentside kehtivusajaga piima- ja piimatootesektoris

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 349/2005, 28. veebruar 2005, millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2005, 28. veebruar 2005, millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3 süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 351/2005, 28. veebruar 2005, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

29

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 352/2005, 28. veebruar 2005, millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–31. märts 2005

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2005, 28. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. märtsist 2005

32

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/13/EÜ, 21. veebruar 2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta ning põllu- või metsamajanduslike traktorite tüübikinnituse andmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ I lisa ( 1 )

35

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2005/165/EÜ:
Nõukogu otsus, 17. veebruar 2005, regioonide komitee kahe Belgia liikme ja ühe Belgia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

55

 

 

Komisjon

 

*

2005/166/EÜ:
Komisjoni otsus, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 280/2004/EÜ (ühenduse kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja Kyoto protokolli rakendamise süsteemi kohta) rakenduseeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(2005) 247 all)

57

 

*

2005/167/EÜ:
Komisjoni otsus, 28. veebruar 2005, 2004. aasta veebruaris toimunud ja loomade heaolu käsitlenud rahvusvahelise episootiaameti ülemaailmse konverentsi materjalide CD-ROMil avaldamiseks antava ühenduse rahalise toetuse kohta

92

 

*

2005/168/EÜ:
Euroopa Liidu ja Tšiili vahelise sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu assotsiatsioonikomitee ehk ühise korralduskomitee otsus nr 1/2003, 24. oktoober 2003, Euroopa Liidu ja Tšiili vahelise sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu assotsiatsioonikomitee ehk ühise korralduskomitee töökord

93

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top