EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:039:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 39, 11. veebruar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 39

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
11. veebruar 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 216/2005, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 217/2005, 10. veebruar 2005, millega muudetakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavaid toetusemäärasid

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 218/2005, 10. veebruar 2005, millega avatakse küüslaugu autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine 1. jaanuarist 2005

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 219/2005, 10. veebruar 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 919/94, milles on sätestatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 404/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses banaanitootjate organisatsioonidega

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 220/2005, 10. veebruar 2005, millega avatakse konservitud seente autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine 1. jaanuarist 2005

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 221/2005, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse vastavalt AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele imporditava roosuhkru kohustusliku tarne kogused tarneperioodiks 2004/2005

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 222/2005, 10. veebruar 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1943/2003 puu- ja köögivilja eeltunnustatud tootjarühmadele toetuste andmisel kohaldatava vahetuskursi osas

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 223/2005, 10. veebruar 2005, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

18

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 224/2005, 10. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 225/2005, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 226/2005, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 227/2005, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 228/2005, 10. veebruar 2005, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 115/2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega hariliku nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 229/2005, 10. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

36

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 230/2005, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 231/2005, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 232/2005, 10. veebruar 2005, millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetlusega

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 233/2005, 10. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks kaera maksimaalne eksporditoetus määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames

41

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 234/2005, 10. veebruar 2005, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 115/2005 osutatud pakkumismenetlusega

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 235/2005, 10. veebruar 2005, määruses (EÜ) nr 2275/2004 osutatud pakkumiskutse raames sorgo importimiseks teatatud pakkumiste kohta

43

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 236/2005, 10. veebruar 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 2277/2004 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

44

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 237/2005, 10. veebruar 2005, mis käsitleb määruses (EÜ) nr 2276/2004 osutatud pakkumiskutse raames esitatud pakkumisi maisi importimiseks

45

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2005/120/EÜ:
Nõukogu otsus, 31. jaanuar 2005, regioonide komitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

46

 

*

2005/121/EÜ:
Nõukogu otsus, 31. jaanuar 2005, regioonide komitee Portugali liikme ja kahe Portugali asendusliikme ametisse nimetamise kohta

47

 

 

Komisjon

 

*

2005/122/EÜ:
Komisjoni otsus, 30. juuni 2004, riigiabi kohta, mida Madalmaad kavatsevad anda neljale laevatehasele kuue laevaehituslepingu jaoks (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2213 all)
 ( 1 )

48

 

*

2005/123/EÜ:
Komisjoni otsus, 9. veebruar 2005, millega muudetakse otsust nr 2004/292/EÜ süsteemi TRACES kasutuselevõtmise kohta ja otsust nr 92/486/EMÜ (teatavaks tehtud numbri K(2005) 279 all)
 ( 1 )

53

 

*

2005/124/EÜ:
Komisjoni otsus, 10. veebruar 2005, millega teatavatel liikmesriikidel lubatakse põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevas 2005. aasta uuringus kasutada muudest allikatest kui statistilistest vaatlustest pärit teavet (teatavaks tehtud numbri K(2005) 284 all)

55

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2185/2004 (teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimise suhtes kohaldatava tariifikvoodi avamise kohta 2005. aastaks) parandus ( ELT L 373, 21.12.2004 )

57

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top