EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:031:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 31, 04. veebruar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 31

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
4. veebruar 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 185/2005, 3. veebruar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 186/2005, 3. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordilitsentside taotlusi jaanuaris 2005, mis on esitatud kuni 80 kilogrammiste vasikate kohta määrusega (EÜ) 1201/2005 ette nähtud tariifikvootide raames

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 187/2005, 2. veebruar 2005, millega 43. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 188/2005, 3. veebruar 2005, millega kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade jaoks lihasektori toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 189/2005, 3. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 4. veebruar 2005

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 190/2005, 3. veebruar 2005, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 191/2005, 3. veebruar 2005, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 192/2005, 3. veebruar 2005, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 18. osaliseks pakkumismenetluseks

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 193/2005, 3. veebruar 2005, millega muudetakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkru sektori teatavate toodete suhtes kohaldatavaid toetusemäärasid

18

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 194/2005, 3. veebruar 2005, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 195/2005, 3. veebruar 2005, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 196/2005, 3. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks teravilja- ja riisisektori tootmistoetused

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 197/2005, 3. veebruar 2005, millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetlusega

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 198/2005, 3. veebruar 2005, määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud kaera eksporditoetuse pakkumiste kohta

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 199/2005, 3. veebruar 2005, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 115/2005 osutatud pakkumismenetlusega

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 200/2005, 3. veebruar 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 2275/2004 välja kuulutatud pakkumiskutse raames imporditava sorgo tollimaksuvähenduse ülemmäär

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 201/2005, 3. veebruar 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 2277/2004 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

29

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2005/89/EÜ:
Nõukogu otsus, 24. september 2004, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

30

Protokoll ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

31

 

 

Komisjon

 

*

2005/90/EÜ:
Komisjoni otsus, 20. aprill 2004, meetme kohta, mida Prantsusmaa rakendas laevaremondi- ja tööstusettevõtte AS (SORENI) kasuks (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1362 all)
 ( 1 )

44

 

*

2005/91/EÜ:
Komisjoni otsus, 2. veebruar 2005, millega kehtestatakse marutaudivastase vaktsineerimise kehtivusperiood (teatavaks tehtud numbri K(2005) 190 all)
 ( 1 )

61

 

*

2005/92/EÜ:
Komisjoni otsus, 2. veebruar 2005, loomatervishoiunõuete, sertifitseerimise ja üleminekusätete kohta seoses teatavate loomsete saaduste sissetoomise ja ladustusajaga vabatsoonis, vabaladudes ja ühenduse piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavate ettevõtjate territooriumidel (teatavaks tehtud numbri K(2005) 191 all)
 ( 1 )

62

 

*

2005/93/EÜ:
Komisjoni otsus, 2. veebruar 2005, üleminekusätete kohta, mis käsitlevad teatud loomsete saaduste ühendusse toomist ja ladustusaega ühenduse tolliladudes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 192 all)
 ( 1 )

64

 

*

2005/94/EÜ, Euratom:
Komisjoni otsus, 3. veebruar 2005, millega muudetakse otsust 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom

66

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/95/ÜVJP, 2. veebruar 2005, millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Afganistanis volitusi

69

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/96/ÜVJP, 2. veebruar 2005, millega muudetakse ja pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Ida-Aafrika järvede piirkonnas volitusi

70

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/97/ÜVJP, 2. veebruar 2005, millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Bosnias ja Hertsegoviinas volitusi

71

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/98/ÜVJP, 2. veebruar 2005, millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis volitusi

72

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/99/ÜVJP, 2. veebruar 2005, millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Lähis-Ida rahuprotsessis volitusi

73

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/100/ÜVJP, 2. veebruar 2005, millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias volitusi

74

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni otsuse 2005/87/EÜ, 2. veebruar 2005, millega lubatakse Rootsil kasutada veisekarja statistiliste vaatluste asemel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises sätestatud süsteemi, parandus ( ELT L 30, 3.2.2005 )

75

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top