EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:024:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 24, 27. jaanuar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
27. jaanuar 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 114/2005, 26. jaanuar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 115/2005, 26. jaanuar 2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega hariliku nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 116/2005, 26. jaanuar 2005, mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul käibemaksu tagasimaksmiste käsitluse kohta nõukogu direktiivi (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamise kohta) kohaldamisel

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 117/2005, 26. jaanuar 2005, millega kehtestatakse ühenduse järelevalve teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate jalatsitoodete impordi suhtes

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 118/2005, 26. jaanuar 2005, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 VIII lisa ning kehtestatakse kõnealuses määruses sätestatud ühtse toetuskava osaliseks või valikuliseks rakendamiseks vajalikud eelarve ülemmäärad ja ühtse pindalatoetuse kava iga-aastane finantsraamistik

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 119/2005, 26. jaanuar 2005, millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 120/2005, 26. jaanuar 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2005. aasta jaanuar esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 121/2005, 25. jaanuar 2005, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

27

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/6/EÜ, 26. jaanuar 2005, millega muudetakse direktiivi 71/250/EMÜ seoses direktiivi 2002/32/EÜ kohaselt nõutava analüüsitulemuste esitamise ja tõlgendamisega ( 1 )

33

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2005/56/EÜ:
Komisjoni otsus, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri täitevasutus

35

 

*

2005/57/EÜ:
Komisjoni soovitus, 21. jaanuar 2005, püsiliiniteenuse osutamise kohta Euroopa Liidus (1. osa – hulgimüügi püsiliiniteenuse osutamise üldtingimused) (teatavaks tehtud numbri K(2005) 103 all)

39

 

*

2005/58/EÜ:
Komisjoni otsus, 26. jaanuar 2005, millega muudetakse otsust 2003/135/EÜ seoses likvideerimis- ja vaktsineerimiskavade lõpetamisega Alam-Saksi ja Nordrhein-Westfaleni liidumaades ning likvideerimiskava lõpetamisega Saarimaa liidumaal (Saksamaa) (teatavaks tehtud numbri K(2005) 119 all)
 ( 1 )

45

 

*

2005/59/EÜ:
Komisjoni otsus, 26. jaanuar 2005, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Slovakkias (teatavaks tehtud numbri K(2005) 127 all)
 ( 1 )

46

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 15. novembri 2004. aasta otsuse 2004/783/EÜ (regioonide komitee nelja Itaalia liikme ja kolme Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta) parandus ( ELT L 346, 23.11.2004 )

48

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top