EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:019:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 19, 21. jaanuar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 19

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
21. jaanuar 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 83/2005, 18. jaanuar 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2604/2000 muu hulgas Korea Vabariigist ja Taiwanist pärineva polüetüleentereftalaadi impordi kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 84/2005, 18. jaanuar 2005, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 2042/2000, (millega kehtestatakse Jaapanist pärinevate telekaamerasüsteemide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks) lisa

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 85/2005, 20. jaanuar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 86/2005, 20. jaanuar 2005, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 21. jaanuar 2005

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 87/2005, 20. jaanuar 2005, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 88/2005, 20. jaanuar 2005, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 89/2005, 20. jaanuar 2005, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 17. osaliseks pakkumismenetluseks

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 90/2005, 20. jaanuar 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 91/2005, 20. jaanuar 2005, asutamislepingu I lisas loetlemata kaupade toetussertifikaatide suhtes vähenduskoefitsiendi kohaldamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõikele 5

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 92/2005, 19. jaanuar 2005, millega kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1774/2002 loomsete kõrvalsaaduste kõrvaldamis- ja kasutusviiside kohta ja millega muudetakse kõnealuse määruse VI lisa biogaasi transformatsiooni ja sulatatud rasva töötlemise kohta ( 1 )

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 93/2005, 19. jaanuar 2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1774/2002 kalast saadud loomsete kõrvalsaaduste töötlemise ning loomsete kõrvalsaaduste transpordiks ettenähtud äridokumentide osas ( 1 )

34

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 94/2005, 20. jaanuar 2005, AKV riikidest ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 638/2003 alusel 2005. aasta jaanuari esimesel viiel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 95/2005, 20. jaanuar 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 96/2005, 20. jaanuar 2005, millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetlusega

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 97/2005, 20. jaanuar 2005, määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud kaera eksporditoetuse pakkumiste kohta

46

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 98/2005, 20. jaanuar 2005, määruses (EÜ) nr 2275/2004 osutatud pakkumiskutse raames sorgo importimiseks teatatud pakkumiste kohta

47

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 99/2005, 20. jaanuar 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 2277/2004 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

48

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 100/2005, 20. jaanuar 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 2276/2004 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

49

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/4/EÜ, 19. jaanuar 2005, millega muudetakse direktiivi 2001/22/EÜ, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid plii, kaadmiumi, elavhõbeda ja 3-MCPD sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes ( 1 )

50

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2005/35/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu allakirjutamise ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmise ja allakirjutamise kohta

53

Leping Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahel nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta

55

 

 

Komisjon

 

*

2005/36/EÜ:
Komisjoni otsus, 8. september 2004, millega muudetakse otsust 2004/166/EÜ abi kohta, mida Prantsusmaa kavatseb eraldada Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée’ (SNCM) ümberkorraldamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3359 all)
 ( 1 )

70

 

*

2005/37/EÜ:
Komisjoni otsus, 29. oktoober 2004, millega asutatakse Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) ja nähakse ette tehniliste meetmete kooskõlastamine euromüntide kaitsmiseks võltsimise eest

73

 

*

2005/38/EÜ:
Komisjoni otsus, 27. detsember 2004, täiendavate sadamast äraoleku päevade eraldamise kohta Madalmaadele kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 2287/2003 V lisaga (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5269 all)

75

 

*

2005/39/EÜ:
Komisjoni otsus, 30. detsember 2004, mis käsitleb ühenduse loomatervishoiupoliitika välishindamise finantseerimist ja uurimuse finantseerimist, mis analüüsiks kariloomade epideemia riskifinantseerimisinstrumendi maksumust ja tingimusi ELs

76

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top