EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:385:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 385, 29. detsember 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 385

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
29. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2252/2004, 13. detsember 2004, liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2253/2004, 23. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2237/77 põllumajandustootjate tulude kindlaksmääramiseks koostatava põllumajandusaruande vormi kohta

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2254/2004, 27. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2255/2004, 27. detsember 2004, kolmandatesse riikidesse suhkru importimisega seotud tolliformaalsuste täitmise tõendamise kohta määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 16 kohaselt

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2256/2004, 14. oktoober 2004, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 teatavate Egiptusest, Maltalt ja Küproselt pärinevate toodete ühenduse tariifikvootide ning teatavate Maltalt ja Küproselt pärinevate toodete individuaalkvootide osas

24

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/911/EÜ:
Nõukogu otsus, 2. juuni 2004, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamise ja sõlmimise kohta

28

Leping Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta

30

Vastastikuse mõistmise memorandum

43

 

*

2004/912/EÜ:
Nõukogu otsus, 25. oktoober 2004, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta, mis käsitleb kuupäeva, mil hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist lepingut, mis käsitleb nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist

50

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsioonivahel kirjavahetuse teel sõlmitud Kokkulepe, mis käsitleb kuupäeva, mil hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist lepingut, mis käsitleb nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist

51

 

 

Komisjon

 

*

2004/913/EÜ:
Komisjoni soovitus, 14. detsember 2004, noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete sobiva tasustamiskorra edendamiseks
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/EÜ:
Komisjoni otsus, 16. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2003/858/EÜ seoses edasiseks töötlemiseks või otsetarbimiseks mõeldud akvakultuurist pärit eluskalade ja neist saadud toodete impordiga (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4560 all)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/EÜ:
Komisjoni otsus, 27. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2001/497/EÜ kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu alternatiivsete tüüptingimuste kogumi kasutuselevõtu kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5271 all)
 ( 1 )

74

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

2004/916/EÜ:
Euroopa Keskpanga suunis, 16. detsember 2004, millega muudetakse suunist EKP/2004/13 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes Euroopa Liidu välistele keskpankadele, Euroopa Liidu välistele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2004/20)

85

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2004, 29. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse ühtse otsemaksete kava kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, parandus ( ELT L 345, 20.11.2004 )

87

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top