EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:379:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 379, 24. detsember 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 379

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
24. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/2004, 22. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2224/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2225/2004, 23. detsember 2004, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 24. detsembrist 2004

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2226/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2227/2004, 23. detsember 2004, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2228/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 15. osaliseks pakkumismenetluseks

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2229/2004, 3. detsember 2004, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad ( 1 )

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2004, 23. detsember 2004, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Toiduohutusameti tegevusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide koostöövõrguga ( 1 )

64

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2231/2004, 23. detsember 2004, millega lõpetatakse uurimine seoses väidetava kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 119/97 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Taist saadetud spiraalköiteseadiste impordi kaudu, mille puhul tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning lõpetatakse kõnealuse impordi registreerimine, mis kehtestati määrusega (EÜ) nr 844/2004

68

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2232/2004, 23. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I, II ja III lisa seoses altrenogesti, beklometasoon-diproprionaadi, kloprostenooli, r-kloprostenooli, sorbitanseskvioleaadi ja toltrasuriiliga ( 1 )

71

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2233/2004, 22. detsember 2004, millega teist korda muudetakse määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

75

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2234/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

77

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2235/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

78

 

*

Komisjoni direktiiv 2004/116/EÜ, 23. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/471/EMÜ lisa seoses Candida guilliermondii lisamisega ( 1 )

81

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/897/EÜ:
Nõukogu otsus, 29. november 2004, Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu allakirjutamise ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamise ja sõlmimise kohta

83

Leping Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta

84

Vastastikuse mõistmise memorandums

96

 

 

Komisjon

 

*

2004/898/EÜ:
Komisjoni otsus, 23. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2003/828/EÜ loomade liikumise osas Hispaanias ja Portugalis asuvast kitsendustega tsoonist välja ja selle sees seoses lammaste katarraalse palavikuga Hispaanias (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5212 all)
 ( 1 )

105

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

2004/899/EÜ:
Euroopa Keskpanga otsus, 14. detsember 2004, müntide emissiooni 2005. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2004/19)

107

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2004/900/ÜVJP, 22. detsember 2004, ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist, rakendamise kohta

108

 

*

Nõukogu otsus 2004/901/ÜVJP, 22. detsember 2004, millega muudetakse otsust 1999/730/ÜVJP ühismeetme 1999/34/ÜVJP rakendamise kohta seoses Euroopa Liidu osalemisega käsi- ja kergete relvade destabiliseeriva kogunemise ja leviku vastases võitluses Kambodžas

111

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2004/902/ÜVJP, 22. detsember 2004, millega pikendatakse ühist seisukohta 2004/137/ÜVJP Libeeria vastu suunatud piirangute kohta

113

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top