EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:375:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 375, 23. detsember 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 375

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
23. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2217/2004, 22. detsember 2004, millega muudetaks määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning määrust (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2218/2004, 22. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2219/2004, 22. detsember 2004, mis käsitleb määruses (EÜ) nr 2033/2004 osutatud pakkumiskutse raames (seoses toetuse andmisega kooritud pikateralise B-riisi saatmiseks Réunionile) esitatud pakkumisi

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2220/2004, 22. detsember 2004, roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2221/2004, 22. detsember 2004, millega kehtestatakse ekspordilitsentside väljastamine 2005. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu puhul teatavate GATTi kvootide alusel

9

 

*

Nõukogu direktiiv 2004/114/EÜ, 13. detsember 2004, kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil

12

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/889/EÜ:
Nõukogu otsus, 16. november 2004, Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tolliküsimustes toimuva koostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu kohta

19

 

*

2004/890/EÜ:
Nõukogu otsus, 20. detsember 2004, Euroopa Ühenduse taganemise kohta Läänemere ning Suur- ja Väike-Belti vete elusressursside püügi ja kaitse konventsioonist

27

 

 

Komisjon

 

*

2004/891/EÜ:
Komisjoni otsus, 19. november 2004, millega lõpetatakse Kanadas jõus olevatest veinide geograafiliste tähistega seotud kaubandustavadest tulenevate kaubandustakistuste uurimise menetlus (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4388 all)

28

 

*

2004/892/EÜ:
Κomisjoni otsus, 20. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2004/614/EÜ kaitsemeetmete rakendamise perioodi osas seoses lindude gripiga Lõuna-Aafrika Vabariigis (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5011 all)
 ( 1 )

30

 

*

2004/893/EÜ:
Komisjoni otsus, 20. detsember 2004, millega nähakse ette liigi Secale cereale nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele mittevastava seemne ajutine turustamine (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5027 all)
 ( 1 )

31

 

*

2004/894/EÜ:
Komisjoni otsus, 20. detsember 2004, millega nähakse ette liigi Triticum aestivum teatavate nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele mittevastavate seemnete ajutine turustamine (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5028 all)
 ( 1 )

33

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top