EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:373:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 373, 21. detsember 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 373

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
21. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2182/2004, 6. detsember 2004, euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2183/2004, 6. detsember 2004, millega laiendatakse määruse (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta kohaldamisala mitteosalevatele liikmesriikidele

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2184/2004, 20. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2185/2004, 17. detsember 2004, teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimise suhtes kohaldatava tariifikvoodi avamise kohta 2005. aastaks

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2186/2004, 20. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1613/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Laose eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2187/2004, 20. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1614/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoode ühendusse eksportimisel

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2188/2004, 20. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1615/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Nepali eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2189/2004, 20. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlasummaline tasu põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrguga seotud põllumajandusaruande kohta 2005. aruandeaastaks

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2190/2004, 20. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1433/2003, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses rakendusfondide, rakenduskavade ja rahalise abiga

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2191/2004, 20. detsember 2004, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2192/2004, 20. detsember 2004, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2193/2004, 20. detsember 2004, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2194/2004, 20. detsember 2004, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

29

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2195/2004, 20. detsember 2004, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2196/2004, 20. detsember 2004, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2197/2004, 20. detsember 2004, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2198/2004, 20. detsember 2004, millega kehtestatakse tootmistoetused oliiviõlile, mida kasutatakse teatavate konservide tootmisel

36

 

*

Nõukogu direktiiv 2004/113/EÜ, 13. detsember 2004, meest ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega

37

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/881/EÜ:
Komisjoni otsus, 29. november 2004, Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahel kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta, mis käsitleb laienemisega seotud muudatusi ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liites

44

Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahel Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liites tehtavaid muudatusi

45

 

*

2004/882/EÜ:
Komisjoni otsus, 3. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ I ja II lisa seoses imporditingimuste ning looduslike ja tehistingimustes peetavate ulukite liha veterinaarsertifikaatide näidiste ajakohastamisega (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4554 all)
 ( 1 )

52

 

*

2004/883/EÜ:
Komisjoni otsus, 10. detsember 2004, millega riikide loetelude osas kohandatakse turismivaldkonda käsitleva statistilise teabe kogumist käsitleva nõukogu direktiivi 95/57/EÜ lisa (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4723 all)
 ( 1 )

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top