EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:370:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 370, 17. detsember 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 370

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
17. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2143/2004, 13. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 74/2004, Indiast pärit puuvillase voodipesu impordi suhtes lõpliku tasakaalustava tollimaksu kehtestamise kohta

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2144/2004, 16. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2145/2004, 15. detsember 2004, millega 41. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2146/2004, 16. detsember 2004, 2005. aastal teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Islandi päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks tariifikvoodi avamise kohta

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2147/2004, 16. detsember 2004, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2148/2004, 16. detsember 2004, mis käsitleb teatud söödalisandite ajutisi ja alalisi kasutuslube ning söödas juba lubatud söödalisandite uute kasutusviiside lubamist ( 1 )

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2149/2004, 16. detsember 2004, 2005. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2150/2004, 16. detsember 2004, 2005. aastal teatavatele Türgist Euroopa Ühendusse imporditavatele kaupadele tariifikvoodi avamise kohta

36

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2151/2004, 16. detsember 2004, 2005. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

38

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2152/2004, 16. detsember 2004, millega kuulutatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 238/2004, mis käsitleb pakkumiskutse väljakuulutamist seoses tollimaksu vähendamisega kolmandatest riikidest pärit sorgo importimisel Hispaaniasse

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2153/2004, 16. detsember 2004, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

41

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2154/2004, 16. detsember 2004, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

44

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2155/2004, 16. detsember 2004, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

52

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2156/2004, 16. detsember 2004, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma

54

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2157/2004, 16. detsember 2004, impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast

55

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2158/2004, 16. detsember 2004, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

57

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2159/2004, 16. detsember 2004, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

60

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2160/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1210/2004 2004/2005. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

62

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2161/2004, 16. detsember 2004, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

64

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2162/2004, 16. detsember 2004 määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

68

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2163/2004, 16. detsember 2004, millega määratakse kindlaks kaera maksimaalne eksporditoetus määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames

69

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/859/EÜ:
Nõukogu otsus, 25. oktoober 2004, mis käsitleb kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokolli nr 2 kohta
 ( 1 )

70

Kirjavahetuse teel Sõlmitud kokkulepe Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokolli nr 2 kohta

72

 

*

2004/860/EÜ:
Nõukogu otsus, 25. oktoober 2004, mis käsitleb, Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, allakirjutamist ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist

78

 

*

2004/861/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu otsust 2002/883/EÜ Bosniale ja Hertsegoviinale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta

80

 

*

2004/862/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega antakse Serbiale ja Montenegrole makromajanduslikku finantsabi ja muudetakse otsust 2002/882/EÜ Jugoslaavia Liitvabariigile täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta

81

 

 

Komisjon

 

*

2004/863/EÜ:
Komisjoni otsus, 30. november 2004, millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate likvideerimise ja seire programmid aastaks 2005 ning määratakse kindlaks ühenduse rahaline toetus (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4603 all)

82

 

*

2004/864/EÜ:
Komisjoni otsus, 16. detsember 2004, millega muudetakse otsust 1999/478/EÜ kalanduse ja akvakultuuri nõuandekomitee uuendamise kohta

91

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top