EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:315:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 315, 14. oktoober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 315

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
14. oktoober 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1762/2004, 24. september 2004, koguseliste piiranguteta topeltkontrolli süsteemi haldamise kohta seoses teatavate terasetoodete ekspordiga Moldova Vabariigist Euroopa Ühendusse

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1763/2004, 11. oktoober 2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1764/2004, 13. oktoober 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1765/2004, 13. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2076/2002 seoses II lisas loetletud ainete kasutamise jätkamisega ( 1 )

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1766/2004, 13. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2199/2003, milles sätestatakse üleminekumeetmed nõukogu määruse (EÜ) nr 1259/1999 kohaldamiseks 2004. aastal seoses ühtse pindalatoetuse kavaga Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1767/2004, 13. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2318/2001 kalandus- ja akvakultuurisektori tootjaorganisatsioonide tunnustamise kohta

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1768/2004, 13. oktoober 2004, põllumajandustoodete kokkuostmisel kohaldatavate tarbimisväärtuse vähenemist kajastavate protsendimäärade kehtestamise kohta 2005. majandusaastaks

30

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/692/EÜ:
Nõukogu otsus, 24. september 2004, Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahel kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu kohta, millega luuakse koguseliste piiranguteta topeltkontrolli süsteem teatavate terasetoodete ekspordi suhtes Moldova Vabariigist Euroopa Ühendusse

32

Kirjavahetuse teel sõlmitud leping Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahel, millega luuakse koguseliste piiranguteta topeltkontrolli süsteem teatavate terasetoodete ekspordi suhtes Moldova Vabariigist Euroopa Ühendusse

33

 

 

Komisjon

 

*

2004/693/EÜ:
Komisjoni otsus, 8. oktoober 2004, millega muudetakse otsust 2004/233/EÜ teatavatel kodukiskjalistel marutaudi vastu vaktsineerimise tõhususe kontrollimiseks heakskiidetud laborite loetelu osas (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3686 all)
 ( 1 )

47

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2004/694/ÜVJP, 11. oktoober 2004, edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

52

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 12. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1761/2004 (millega kehtestatakse erimeetmed lillkapsasektoris) parandus ( ELT L 314, 13.10.2004 )

54

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top