EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:261:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 261, 06. august 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 261

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
6. august 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus, 29. aprill 2004, sellise topeltkontrolli süsteemi haldamise kohta, millel puuduvad koguselised piirangud teatavate terastoodete ekspordile Kasahstani Vabariigist Euroopa Ühendusse ( 1 )

1

 

*

Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ, 29 aprill 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist

2

 

*

Nõukogu direktiiv 2004/81/EÜ, 29 aprill 2004, elamisloa väljaandmise kohta kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kes on olnud seotud ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamisega, kuid teevad pädevate asutustega koostööd

3

 

*

Nõukogu direktiiv 2004/82/EÜ, 29 aprill 2004, veoettevõtjate kohustuse kohta edastada reisijaid käsitlevaid andmeid

4

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/573/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, mis käsitleb ühiste lendude korraldamist, et saata kahe või enama liikmesriigi territooriumilt tagasi kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes kehtib tagasisaatmiskorraldus

5

 

*

2004/574/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, millega muudetakse üldkäsiraamatut

6

 

*

2004/575/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel Vahemere reostuskaitse Barcelona konventsiooni protokolli sõlmimist, mis käsitleb merereostuse takistamiseks ja hädaolukorra puhul Vahemere reostuse vastu võitlemisel tehtavat koostööd

7

 

*

2004/576/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, — Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu sõlmimise kohta

8

 

*

2004/577/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Kasahstani Vabariigi vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepet, millega kehtestatakse topeltkontrolli süsteem, millel puuduvad koguselised piirangud teatavate terastoodete ekspordile Kasahstani Vabariigist Euroopa Ühendusse

9

 

*

2004/578/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, — Euroopa Ühenduse ja Euroopa Kosmoseagentuuri raamlepingu sõlmimise kohta

10

 

*

2004/579/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel

11

 

*

2004/580/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, millega antakse Albaaniale makromajanduslikku finantsabi ja tunnistatakse kehtetuks otsus 1999/282/EÜ

12

 

*

2004/581/EÜ:
Nõukogu otsus, 29 aprill 2004, millega määratakse minimaalsed märgised, mida välispiiridel asuvate piiripunktide tahvlitel kasutada tuleb

13

 

 

Euroopa Ühenduse liikmesriikide valitsuste esindajad

 

*

2004/582/EÜ:
Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 28 aprill 2004, mis käsitleb ATHENA-le antud privileege ja immuniteete

14

 


 

(1)   EMPs ja Euroopa Liidu-Šveitsi lepinguga hõlmatud riikides kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top