EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_307_R_0022_01_REG_2007_1182_22

Nõukogu 26. septembri 2007 . aasta määruse (EÜ) nr 1182/2007 (millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, muudetakse direktiive 2001/112/EÜ ja 2001/113/EÜ ning määrusi (EMÜ) nr 827/68, (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96, (EÜ) nr 2826/2000, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 318/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2202/96) parandus ( ELT L 273, 17.10.2007 )

OJ L 307, 18.11.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/22


Nõukogu 26. septembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1182/2007 (millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, muudetakse direktiive 2001/112/EÜ ja 2001/113/EÜ ning määrusi (EMÜ) nr 827/68, (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96, (EÜ) nr 2826/2000, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 318/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2202/96) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 273, 17. oktoober 2007 )

Leheküljel 3 põhjendus 22

asendatakse

„(22)

Kartuli lisamine määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud kavasse tähendab seda, et ühistel hindadel põhineva ühtse turu nõuetekohase toimimise kaitseks tuleks asutamislepingu riigiabi käsitlevaid sätteid kohaldada ka kartuli suhtes, kohaldades üleminekuperioodi, et võimaldada sektoril kohanduda.”

järgmisega:

„(22)

Toidukartuli lisamine määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud kavasse tähendab seda, et ühistel hindadel põhineva ühtse turu nõuetekohase toimimise kaitseks tuleks asutamislepingu riigiabi käsitlevaid sätteid kohaldada ka toidukartuli suhtes, kohaldades üleminekuperioodi, et võimaldada sektoril kohanduda.”

Lehekülgedel 20–24 artikli 52 (määruse (EÜ) nr 1782/2003 muutmine) punktides 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20

asendatakse

mõiste „kartul”

järgmisega:

mõistega „toidukartul” sobivas käändes.

Leheküljel 25, artikli 53 lõige 1

asendatakse

„1)

Artikli 32 lõigetesse 1, 2 ja 4 lisatakse numbri „VII” järele „või VIII”.”

järgmisega:

„1)

Artikli 32 lõigetesse 1, 2 ja 4 lisatakse „VII lisas” järele „või VIIa lisas”.”

Leheküljel 25 artikli 53 lõikes 2

asendatakse

„2)

VII lisa järele lisatakse järgmine lisa:

järgmisega:

„2)

VII lisa järele lisatakse järgmine lisa:

Leheküljel 25 artikli 55 lõikes 4

asendatakse

„4.   …, kohaldatakse artikli 7 lõike 4 punktis a kehtestatud abi määrasid alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.”

järgmisega:

„4.   …, kohaldatakse artikli 7 lõike 5 punktis a kehtestatud abi määrasid alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.”

Leheküljel 28 II lisa punktis 4

asendatakse

mõiste „kartul”

järgmisega:

mõistega „toidukartul” sobivas käändes, välja arvatud viimase lõigu kahel viimasel korral.


Top