EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:438:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 438, 19. detsember 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 438

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
19. detsember 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 438/01

Komisjoni teatis — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2014/23/EL, 2014/24/EL, 2014/25/EL ja 2009/81/EÜ kohased piirmäärade väärtused

1

2017/C 438/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8703 – Porsche Digital / Axel Springer / JV) ( 1 )

4

2017/C 438/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8729 – EQT Fund Management / G+E Getec Holding) ( 1 )

4


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2017/C 438/04

Nõukogu järeldused maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu kohta

5

2017/C 438/05

Teatis isikule, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2014/119/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

25

 

Euroopa Komisjon

2017/C 438/06

Euro vahetuskurss

26

2017/C 438/07

Arvamus, mille ettevõtjate koondumistega tegelev nõuandekomitee esitas oma 4. juuli 2016. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit M.7724 ASL/Arianespace — Raportöör: Leedu

27

2017/C 438/08

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne — Juhtum ASL/Arianespace (M.7724)

29

2017/C 438/09

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 20. juuli 2016, millega koondumine kuulutatakse kokkusobivaks siseturuga ja EMP lepingu toimimisega (juhtum M.7724 – ASL/Arianespace) (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4621 all)

31

2017/C 438/10

Euro käibemüntide uus rahvuslik külg

37

 

Euroopa Toiduohutusamet

2017/C 438/11

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) tegevusvaldkondades tegutsevate organisatsioonide võrgustik

38


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 438/12

Teade Bosniast ja Hertsegoviinast ning Brasiiliast pärit räni importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

39

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 438/13

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8451 – Tronox/Cristal) ( 1 )

49


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top