EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:034:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 34, 2. veebruar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 34

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
2. veebruar 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2015/C 034/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 034/02

Kohtuasi C-464/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) 8. oktoobril 2014 – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. versus Fazenda Pública

2

2015/C 034/03

Kohtuasi C-479/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 28. oktoobril 2014 – Sabine Hünnebeck versus Finanzamt Krefeld

3

2015/C 034/04

Kohtuasi C-481/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 30. oktoobril 2014 – Jørn Hansson versus Jungpflanzen Grünewald GmbH

4

2015/C 034/05

Kohtuasi C-490/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 6. novembril 2014 – Freistaat Bayern versus Verlag Esterbauer GmbH

6

2015/C 034/06

Kohtuasi C-492/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) 5. novembril 2014 – Essent Belgium NV versus Vlaams Gewest en Inter-Energa jt

7

2015/C 034/07

Kohtuasi C-494/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) 6. novembril 2014 – Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon versus Axa Belgium SA

8

2015/C 034/08

Kohtuasi C-497/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale ordinario di Torino (Itaalia) 7. novembril 2014 – kriminaalasi Stefano Burzio süüdistuses

8

2015/C 034/09

Kohtuasi C-506/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 12. novembril 2014 – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

9

2015/C 034/10

Kohtuasi C-511/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale civile di Bologna (Itaalia) 14. novembril 2014 – Pebros Servizi srl versus Aston Martin Lagonda Limited

10

2015/C 034/11

Kohtuasi C-516/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 17. novembril 2014 – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2015/C 034/12

Kohtuasi C-518/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Niedersächsisches Finanzgericht (Saksamaa) 18. novembril 2014 – Senatex GmbH versus Finanzamt Hannover-Nord

12

2015/C 034/13

Kohtuasi C-521/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 18. novembril 2014 – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft versus . If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

12

2015/C 034/14

Kohtuasi C-523/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Gelderland (Madalmaad) 20. novembril 2014 – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA versus VSB Machineverhuur BV jt

13

2015/C 034/15

Kohtuasi C-534/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Bergamo (Itaalia) 24. novembril 2014 – kriminaalasi Andrea Gaiti jt süüdistuses

14

2015/C 034/16

Kohtuasi C-536/14: 25. novembril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

14

2015/C 034/17

Kohtuasi C-538/14: 26. novembril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Soome Vabariik

15

2015/C 034/18

Kohtuasi C-541/14 P: Royal Scandinavian Casino Århus I/S 26. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 26. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-615/11: Royal Scandinavian Casino Århus I/S versus Euroopa Komisjon

16

2015/C 034/19

Kohtuasi C-564/14 P: Raffinerie Heide GmbH 26. septembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-631/13: Raffinerie Heide GmbH versus komisjon

17

2015/C 034/20

Kohtuasi C-566/14 P: Jean-Charles Marchiani 9. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 10. oktoobri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-479/13: Marchiani versus parlament

18

 

Üldkohus

2015/C 034/21

Liidetud kohtuasjad T-472/09 ja T-55/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – SP versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Õiguslik alus — Pädevuse ületamine ja menetluse kuritarvitamine — Trahvid — Määruse nr 1/2003 artikli 23 lõikes 2 ette nähtud ülempiir — Tühistamishagi — Muutev otsus — Vastuvõetamatus)

20

2015/C 034/22

Liidetud kohtuasjad T-489/09, T-490/09 ja T-56/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Leali ja Acciaierie e Ferriere Leali Luigi versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Õiguslik alus — Pädevuse ületamine ja menetluse kuritarvitamine — Trahvid — Rikkumise kestus — Proportsionaalsus — Aegumine — Tühistamishagi — Muutev otsus — Vastuvõetamatus)

21

2015/C 034/23

Kohtuasi T-69/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – IRO versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Õiguslik alus — Juhtumi uurimine — Turu määratlemine — ST artikli 65 rikkumine — Trahvid — Kergendavad asjaolud — Proportsionaalsus)

21

2015/C 034/24

Kohtuasi T-70/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Feralpi versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Pädevuse puudumine — Õiguslik alus — Kaitseõiguste rikkumine — Hea halduse, proportsionaalsuse ja poolte võrdsuse põhimõte — Süükspanemise kriteeriumid — Turu määratlemine — ST artikli 65 rikkumine — Trahvid — Aegumine — Raskus — Kestus)

22

2015/C 034/25

Kohtuasi T-83/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Riva Fire versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Komisjoni pädevus — Õiguslik alus — Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega konsulteerimine — Kaitseõigused — Geograafilise turu määratlemine — Põhimõtte lex mitior kohaldamine — ST artikli 65 rikkumine — Trahvid — Rikkumise raskus ja kestus — Kergendavad asjaolud — Proportsionaalsus — 1996. aasta koostööteatise kohaldamine)

23

2015/C 034/26

Kohtuasi T-85/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Alfa Acciai versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Võimu kuritarvitamine — Kaitseõigused — Üks ja vältav rikkumine — Trahvid — Lähtesumma kindlaksmääramine — Kergendavad asjaolud — Haldusmenetluse kestus)

24

2015/C 034/27

Kohtuasi T-90/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Ferriere Nord versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Komisjoni pädevus — Kaitseõigused — Rikkumise tuvastamine — Trahvid — Korduvus — Kergendavad asjaolud — Koostöö — Täielik pädevus)

24

2015/C 034/28

Kohtuasi T-91/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Lucchini versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Õiguslik alus — Kaitseõigused — Trahvid — Rikkumise raskus ja kestus — Kergendavad asjaolud — Seotud kohtuasjas tehtud tühistamisotsuse arvesse võtmine)

25

2015/C 034/29

Kohtuasi T-92/10: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Ferriera Valsabbia ja Valsabbia Investimenti versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Betoonisarruste (varrastena või rullides) turg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Hindade ja maksetähtaegade kehtestamine — Tootmise või müügi piiramine või kontrollimine — Võimu kuritarvitamine — Kaitseõigused — Üks ja vältav rikkumine — Trahvid — Lähtesumma kindlaksmääramine — Kergendavad asjaolud — Haldusmenetluse kestus)

26

2015/C 034/30

Kohtuasi T-90/11: Üldkohtu 10. detsembri 2014. aasta otsus – ONP jt versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Prantsuse biomeditsiinilise analüüsi turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Ettevõtjate ühendus — Kutseühendus — Kontrolli ja uurimise ese — ELTL artikli 101 kohaldamise tingimused — Eesmärgil põhinev rikkumine — Miinimumhind ja laboratooriumide kontsernide arendamise takistused — Üks ja vältav rikkumine — Tõend — Vead faktiliste asjaolude hindamisel ja õigusnormide rikkumine — Trahvi summa — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta, punkt 37 — Täielik pädevus)

26

2015/C 034/31

Kohtuasi T-438/11: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – BelTechExport versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud)

27

2015/C 034/32

Kohtuasi T-439/11: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Sport-pari versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud — Kaalutlusviga)

28

2015/C 034/33

Kohtuasi T-440/11: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – BT Telecommunications versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud — Kaalutlusõigus)

29

2015/C 034/34

Kohtuasi T-441/11: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Peftiev versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud — Kaalutlusviga)

31

2015/C 034/35

Kohtuasi T-605/11: Üldkohtu 10. detsembri 2014. aasta otsus – Novartis versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Dr Organic (BIOCERT) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi BIOCERT taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk BIOCEF — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

32

2015/C 034/36

Kohtuasi T-278/12: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Inter-Union Technohandel versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi PROFLEX taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk PROFEX — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3)

32

2015/C 034/37

Kohtuasi T-476/12: Üldkohtu 11. detsembri 2014. aasta otsus – Saint-Gobain Glass Deutschland versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Hageja Saksamaal asuvaid käitisi, mis on hõlmatud kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemiga, puudutavad dokumendid — Juurdepääsu osaline keelamine — Keskkonnainfo — Määruse nr 1367/2006 artikli 6 lõike 1 teine lause — Otsustamisprotsessi kaitsev erand — Liikmesriigist pärinevad dokumendid — Liikmesriigi vastuseis — Määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõiked 3 ja 5)

33

2015/C 034/38

Kohtuasi T-12/13: Üldkohtu 11. detsembri 2014. aasta otsus – Sherwin-Williams Sweden versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Akzo Nobel Coatings International (ARTI) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kaubamärgi ARTI taotlus — Varasem Beneluxi sõnamärk ARTITUDE ja varasema Beneluxi kaubamärgi ARTITUDE rahvusvaheline registreering — Registreerimisest keeldumine — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Identsed ja väga sarnased tooted — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

34

2015/C 034/39

Kohtuasi T-140/13: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Netherlands Maritime Technology Association versus komisjon (Riigiabi — Hispaanias kehtiv kapitalirendi korras omandatud teatava vara ennetähtaegse amortiseerimise uus süsteem — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine — Ametliku uurimismenetluse algatamata jätmine — Tõsised raskused — Esialgse uurimise asjaolud ja kestus — Uurimise puudused)

34

2015/C 034/40

Kohtuasi T-176/13: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – DTL Corporación versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Vallejo Rosell (Generia) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Generia taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk Generalia generación renovable — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse nr 207/2009 artikli 63 lõige 2 ja artikkel 75)

35

2015/C 034/41

Kohtuasi T-189/13: Üldkohtu 11. detsembri 2014. aasta otsus – PP Nature-Balance Lizenz versus komisjon (Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Toimeaine „tolperisoon” — Direktiivi 2001/83/EÜ artikkel 116 — Komisjoni otsus, millega pannakse liikmesriikidele kohustus muuta kõnealust toimeainet sisaldavate inimtervishoius kasutatavate ravimite riiklikke müügilube — Tõendamiskoormis — Proportsionaalsus)

36

2015/C 034/42

Kohtuasi T-307/13: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Capella versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Oribay Mirror Buttons (ORIBAY) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse kujutismärk ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Tühistamistaotluse vastuvõetavus)

36

2015/C 034/43

Kohtuasi T-498/13: Üldkohtu 11. detsembri 2014. aasta otsus – Nanu-Nana Joachim Hoepp versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Vincci Hoteles (NAMMU) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk NAMMU — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõend — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 ning määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 22 lõiked 2 – 4)

37

2015/C 034/44

Kohtuasi T-519/13: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta otsus – Leder & Schuh International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Epple (VALDASAAR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi VALDASAAR taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk Val d’Azur — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

38

2015/C 034/45

Kohtuasi T-618/13: Üldkohtu 11. detsembri 2014. aasta otsus – Oracle America versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aava Mobile (AAVA CORE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi AAVA CORE taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk JAVA ja Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärgi JAVA puudumine — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Seostamise tõenäosuse puudumine — Tähiste vaheline seos — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

38

2015/C 034/46

Kohtuasi T-752/14: 12. novembril 2014 esitatud hagi – Combaro versus komisjon

39

2015/C 034/47

Kohtuasi T-754/14: 10. novembril 2014 esitatud hagi – Efler jt versus komisjon

39

2015/C 034/48

Kohtuasi T-765/14: 14. novembril 2014 esitatud hagi – Legakis jt versus nõukogu

40

2015/C 034/49

Kohtuasi T-785/14: 29. novembril 2014 esitatud hagi – El Corte Inglés versus Siseturu Ühtlustamise Amet – STD Tekstil (MOTORTOWN)

41

2015/C 034/50

Kohtuasi T-790/14: 4. detsembril 2014 esitatud hagi – Hassan versus nõukogu

42

2015/C 034/51

Kohtuasi T-791/14: 4. detsembril 2014 esitatud hagi – Bensarsa versus komisjon ja Euroopa andmekaitseinspektor

43

2015/C 034/52

Kohtuasi T-803/14: 9. detsembril 2014 esitatud hagi – Gervais Danone vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – San Miguel (B'lue)

44

2015/C 034/53

Kohtuasi T-805/14: 9. detsembril 2014 esitatud hagi – Stagecoach Group vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (MEGABUS.COM)

44

2015/C 034/54

Kohtuasi T-808/14: 12. detsembril 2014 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

45

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 034/55

Kohtuasi F-80/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. detsembri 2014. aasta otsus – CZ versus ESMA (Avalik teenistus — Töölevõtmine — Ajutised teenistujad — Katseaja pikendamine — Ametist vabastamine katseaja lõpul)

47

2015/C 034/56

Kohtuasi F-103/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2014. aasta otsus – DE versus EMA (Avalik teenistus — EMA ajutine teenistuja — Hindamisaruanne — Tühistamisnõue — Põhjendamiskohustus — Ilmselge hindamisviga — Menetlusnormide rikkumine — Puudumine)

47

2015/C 034/57

Kohtuasi F-31/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2014. aasta otsus – Colart jt versus parlament (Avalik teenistus — Töötajate esindamine — Personalikomitee — Personalikomitee valimised — Euroopa Parlamendi töötajate esindajaid käsitlevad eeskirjad — Häältelugemiskomisjoni pädevus — Häältelugemiskomisjonile kaebuste esitamise kord — Valimistulemuste avaldamine — Häältelugemiskomisjonile esitatud kaebus — Personalieeskirjade artikli 90 lõige 2 — Ametisse nimetavale asutusele eelnevalt kaebuse esitamata jätmine — Otse Avaliku Teenistuse Kohtusse pöördumine — Vastuvõetamatus)

48

2015/C 034/58

Kohtuasi F-63/11 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2014. aasta määrus – Luigi Macchia versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist — Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Administratsiooni kaalutlusõigus — Ilmne hindamisviga — Ilmselgelt vastuvõetamatu ja ilmselgelt põhjendamatu hagi)

49

2015/C 034/59

Kohtuasi F-21/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2014. aasta määrus – Iliopoulou versus Europol (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Europoli konventsioon — Europoli personalieeskirjad — Otsus 2009/371/JSK — Muude teenistujate teenistustingimuste kohaldamine Europoli teenistujatele — Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine)

49

2015/C 034/60

Kohtuasi F-127/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 10. detsembri 2014. aasta määrus – Turkington versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanek, mida ei ole tähtaja jooksul vaidlustatud — Uue ja olulise asjaolu puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

50

2015/C 034/61

Kohtuasi F-126/14: 30. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon ja Euroopa välisteenistus

50

2015/C 034/62

Kohtuasi F-128/14: 3. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

51

2015/C 034/63

Kohtuasi F-130/14: 4. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Parlament

52

2015/C 034/64

Kohtuasi F-132/14: 17. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Parlament

52

2015/C 034/65

Kohtuasi F-134/14: 18. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

53

2015/C 034/66

Kohtuasi F-136/14: 1. detsembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

54

2015/C 034/67

Kohtuasi F-137/14: 8. detsembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

54

2015/C 034/68

Kohtuasi F-138/14: 9. detsembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

55


ET

 

Top