EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:033E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 33, 5. veebruar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CE2013.033.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 33E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
5. veebruar 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2011–2012 ISTUNGJÄRK
5.–7. juuli 2011 istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 291 E, 4.10.2011.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 5. juuli 2011

2013/C 033E/01

Universaalteenus ja hädaabinumber 112Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon universaalteenuse ja hädaabinumbri 112 kohta (2010/2274(INI))

1

2013/C 033E/02

Tõhusam ja õiglasem jaekaubandusturgEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon tõhusama ja õiglasema jaekaubandusturu kohta (2010/2109(INI))

9

2013/C 033E/03

Läbivaadatud Ungari põhiseadusEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon Ungari muudetud põhiseaduse kohta

17

2013/C 033E/04

Viies ühtekuuluvusaruanne ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia pärast 2013. aastatEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon komisjoni viienda ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat (2011/2035(INI))

21

2013/C 033E/05

Arenguriikidele antav eelarvetoetusEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon ELi eelarvest arenguriikidele antava toetuse tuleviku kohta (2010/2300(INI))

38

2013/C 033E/06

Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast sedaEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon energiainfrastruktuuri prioriteetide kohta aastaks 2020 ja pärast seda (2011/2034(INI))

46

2013/C 033E/07

Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenusedEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tuleviku kohta (2009/2222(INI))

65

2013/C 033E/08

ELi arengupoliitika mõjuEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon ELi arengupoliitika mõju suurendamise kohta (2011/2047(INI))

77

 

Kolmapäev, 6. juuli 2011

2013/C 033E/09

Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvuEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioon Euroopa lairibaühenduse kohta: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu (2010/2304(INI))

89

2013/C 033E/10

Isikuandmete kaitse Euroopa LiidusEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioon tervikliku lähenemisviisi kohta isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus (2011/2025(INI))

101

2013/C 033E/11

Komisjoni 2012. aasta tööprogrammi koostamineEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioon komisjoni 2012. aasta tööprogrammi kohta

110

2013/C 033E/12

Transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja toidu kontrolli käsitlevad õigusaktidEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioon transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja toidu kontrolli käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise ja väljavaadete kohta (2010/2249(INI))

120

2013/C 033E/13

Lennundusjulgestus ja eelkõige turvaskanneridEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioon lennundusjulgestuse ja eelkõige turvaskannerite kohta (2010/2154(INI))

125

2013/C 033E/14

Naised ja ärijuhtimineEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioon naiste ja ärijuhtimise kohta (2010/2115(INI))

134

2013/C 033E/15

Finants-, majandus- ja sotsiaalkriis: vajalikud meetmed ja algatusedEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioon finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (2010/2242(INI))

140

 

Neljapäev, 7. juuli 2011

2013/C 033E/16

Olukord Süürias, Jeemenis ja Bahreinis araabia maailmas ja Põhja-Aafrikas valitseva olukorra taustalEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon olukorra kohta Süürias, Jeemenis ja Bahreinis Araabia riikides ja Põhja-Aafrikas valitseva olukorra taustal

158

2013/C 033E/17

Demokratiseerimist toetav ELi välispoliitikaEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon demokratiseerimist toetava ELi välispoliitika kohta (2011/2032(INI))

165

2013/C 033E/18

Ettevalmistused detsembris toimuvateks Venemaa Riigiduuma valimisteksEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon detsembris 2011 toimuvate Venemaa riigiduuma valimiste ettevalmistuste kohta

180

2013/C 033E/19

Schengeni lepingu muutmineEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon Schengeni eeskirjade muutmise kohta

182

2013/C 033E/20

Euroopa Parlamendi seisukoht seoses Lissaboni lepingu protokolli 1 artiklite 9 ja 10 (parlamentaarse koostöö kohta ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas) rakendamisegaEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi käsituse kohta Lissaboni lepingu protokolli nr 1 artiklite 9 ja 10 rakendamisest seoses parlamentidevahelise koostööga ÜVJP/ÜJKP valdkonnas

186

2013/C 033E/21

Liidus enim puudustkannatavatele isikutele toiduabi jaotamise kavaEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon liidus enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi kohta

188

2013/C 033E/22

Edusammud miinivastases tegevusesEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon edusammude kohta miinivastases tegevuses (2011/2007(INI))

191

2013/C 033E/23

Kongo Demokraatlik Vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kivu provintsisEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon Kongo Demokraatliku Vabariigi ja massilise vägistamise kohta Lõuna-Kivu provintsis

198

2013/C 033E/24

Indoneesia ja rünnakud vähemuste vastuEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon Indoneesia (sealhulgas rünnakud vähemuste vastu) kohta

201

2013/C 033E/25

India ja eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlusEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta resolutsioon India, eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtluse kohta

204


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 5. juuli 2011

2013/C 033E/26

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Odense Steel Shipyard/TaaniEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Taani) (KOM(2011)0251 – C7-0114/2011 – 2011/2093(BUD))

207

LISA

208

2013/C 033E/27

ELi solidaarsusfondi kasutuselevõtt – üleujutused Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis 2010. aastalEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 26 (KOM(2011)0155 – C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD))

209

LISA

209

2013/C 033E/28

Paranduseelarve projekt nr 2/2011: üleujutused Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis 2010. aasta septembrisEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2011 kohta, III jagu – Komisjon (10522/2011 – C7-0137/2011 – 2011/2065(BUD))

210

2013/C 033E/29

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: äriühing LM Glasfiber/TaaniEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Taani) (KOM(2011)0258 – C7-0112/2011 – 2011/2092(BUD))

227

LISA

228

2013/C 033E/30

Õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide juhtimiseks asutatud amet ***IEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse amet õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (KOM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

229

P7_TC1-COD(2009)0089
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, millega asutatakse Euroopa amet õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks

230

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

230

2013/C 033E/31

Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust *Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/162/EÜ seoses toodetega, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust (KOM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

230

2013/C 033E/32

Paranduseelarve projekt nr 3/2011: 2010. aasta eelarve ülejääkEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2011 kohta, III jagu – Komisjon (11630/2011 – C7-0166/2011 – 2011/2075(BUD))

231

2013/C 033E/33

Tarbijakaitseseaduse jõustamine ***IEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (KOM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

232

P7_TC1-COD(2011)0001
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

233

2013/C 033E/34

Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad ***IEuroopa Parlamendi 5. juulil 2011. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

233

2013/C 033E/35

Finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendav järelevalve ***IEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (KOM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

296

P7_TC1-COD(2010)0232
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega

297

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

297

2013/C 033E/36

Lühikeseks müük ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid ***IEuroopa Parlamendi 5. juulil 2011. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

298

2013/C 033E/37

Investeeringute tagamise skeemid ***IEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

328

P7_TC1-COD(2010)0199
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel … oktoobril 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL, millega muudetakse direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta
 (1)

329

2013/C 033E/38

Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***IEuroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist (KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

350

P7_TC1-COD(2010)0208
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikidega võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist
 (1)

351

 

Kolmapäev, 6. juuli 2011

2013/C 033E/39

Selliste reisidokumentide nimekiri, mille kasutajal on õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa ***IEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus selliste reisidokumentide nimekirja kohta, mille kasutajal on õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa, ning sellise nimekirja koostamise kohta (KOM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

359

P7_TC1-COD(2010)0325
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/…/EL selliste reisidokumentide, mille kasutajal on õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa, nimekirja kohta ning sellise nimekirja koostamise korra kehtestamise kohta

359

2013/C 033E/40

Toidualase teabe esitamine tarbijatele ***IIEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 87/250/EMÜ, 90/496/EMÜ, 1999/10/EÜ, 2000/13/EÜ, 2002/67/EÜ, 2008/5/EÜ ja määrus (EÜ) nr 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))

360

P7_TC2-COD(2008)0028
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004

360

2013/C 033E/41

Piiriülene teabevahetus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta ***IIEuroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))

361

P7_TC2-COD(2008)0062
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta

361

LISA

362

2013/C 033E/42

Mitmeaastane finantsraamistik (2007–2013) ***Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu määruse eelnõu kohta, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007–2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))

362

 

Neljapäev, 7. juuli 2011

2013/C 033E/43

Euroopa aktiivsena vananemise aasta (2012) ***IEuroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa aktiivsena vananemise aasta (2012) kohta (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

364

P7_TC1-COD(2010)0242
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2011/EL aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta

365

LISA

365


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top