EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:380E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 380, 11. detsember 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CE2012.380.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 380E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
11. detsember 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2011–2012 ISTUNGJÄRK
7.–9. juuni 2011 istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 240 E, 18.8.2011.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 7. juuni 2011

2012/C 380E/01

Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendusedEuroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta resolutsioon globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakenduste kohta – ELi poliitika lühikeses ja keskpikas perspektiivis (2010/2208(INI))

1

2012/C 380E/02

Rahvusvahelised lennunduslepingud Lissaboni lepingu raamesEuroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta resolutsioon rahvusvaheliste lennunduslepingute kohta Lissaboni lepingu raames (2010/2207(INI))

5

 

Kolmapäev, 8. juuni 2011

2012/C 380E/03

ELi teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogrammEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi vahehindamise kohta (2011/2043(INI))

9

2012/C 380E/04

ELi ja Kanada kaubandussuhtedEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon ELi ja Kanada kaubandussuhete kohta

20

2012/C 380E/05

ReitinguagentuuridEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon reitinguagentuuride tulevikuväljavaadete kohta (2010/2302(INI))

24

2012/C 380E/06

Mõjuhinnangute sõltumatuse tagamineEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon mõjuhinnangute sõltumatuse tagamise kohta (2010/2016(INI))

31

2012/C 380E/07

Sotsiaalpoliitika välismõõde, töö- ja sotsiaalsete normide edendamine ning Euroopa ettevõtete sotsiaalne vastutusEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon sotsiaalpoliitika välismõõtme, töö- ja sotsiaalsete normide edendamise ning Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta (2010/2205(INI))

39

2012/C 380E/08

Arengukoostöö rahastamisvahendEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon määruse (EÜ) nr 1905/2006 kohta, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend: kogemused ja tulevikuväljavaated (2009/2149(INI))

51

2012/C 380E/09

Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoksEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon Euroopa lepinguõiguse loomise võimaluste kohta tarbijate ja ettevõtjate jaoks (2011/2013(INI))

59

2012/C 380E/10

Koostöö kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamistEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon Euroopa koostöö kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamist (2010/2234(INI))

67

2012/C 380E/11

SKP täiendamine - Edu mõõtmine muutuvas maailmasEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon SKP täiendamise kohta. Edu mõõtmine muutuvas maailmas (2010/2088(INI))

81

2012/C 380E/12

Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammidEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide vahekokkuvõtte kohta: hinnang rakendamise kohta, eesseisvad probleemid ja finantsperspektiivid (2009/2226(INI))

84

2012/C 380E/13

Uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimelEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel (2010/2211(INI))

89

 

Neljapäev, 9. juuni 2011

2012/C 380E/14

Sudaan ja Lõuna-SudaanEuroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta resolutsioon Sudaani ja Lõuna-Sudaani olukorra kohta pärast 2011. aasta rahvahääletust

120

2012/C 380E/15

ELi-Venemaa tippkohtumineEuroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta

123

2012/C 380E/16

Eksitavad ärikataloogidEuroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta resolutsioon eksitavate ärikataloogide kohta (petitsioonid 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 ja teised)

128

2012/C 380E/17

MadagaskarEuroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta resolutsioon olukorra kohta Madagaskaril

129

2012/C 380E/18

Guantánamo: lähiajal tehtav surmanuhtlust käsitlev otsusEuroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta resolutsioon oodatava surmanuhtlusotsuse kohta Guantánamos

132

2012/C 380E/19

Ukraina: Julia Tõmošenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumidEuroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta resolutsioon Julia Tõmošenko ja teiste endiste valitsusliikmete juhtumite kohta Ukrainas

135

2012/C 380E/20

Korruptsioonivastane võitlus Euroopa spordisEuroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta deklaratsioon korruptsioonivastase võitluse kohta Euroopa spordis

138

2012/C 380E/21

Küprosel teadmata kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööEuroopa Parlamendi 9. juuni 2011. aasta deklaratsioon Küprosel teadmata kadunud isikutega tegeleva komisjoni töö kohta

138

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 8. juuni 2011

2012/C 380E/22

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 66. istungjärkEuroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 66. istungjärgu kohta (2011/2030(INI))

140


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 7. juuni 2011

2012/C 380E/23

Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotlusEuroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta otsus Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2010/2213(IMM))

152


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 7. juuni 2011

2012/C 380E/24

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg - SV)Euroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada H.G. Wessberg kontrollikoja liikmeks (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))

154

2012/C 380E/25

Teatavate tekstiiltoodete päritolutõend ***IEuroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta (KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

155

P7_TC1-COD(2010)0272
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta

155

2012/C 380E/26

Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ***Euroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sõlmimise kohta (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

156

2012/C 380E/27

Raskete kaubaveokite maksustamine ***IIEuroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

156

P7_TC2-COD(2008)0147
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 7. juunil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest

157

LISA

157

2012/C 380E/28

Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine ***IEuroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

158

P7_TC1-COD(2010)0073
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta

159

 

Kolmapäev, 8. juuni 2011

2012/C 380E/29

Schengeni acquis' kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias *Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))

160


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top