Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:087E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 87, 01. aprill 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.CE2010.087.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 87E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
1. aprill 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2008–2009 ISTUNGJÄRK
10.–12. märts 2009 istung
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 234 E, 29.9.2009.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 10 märts 2009

2010/C 087E/01

Euroopa Liidu piirihaldusmeetmed ja sarnased kogemused kolmandates riikidesEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ja sarnaste kogemuste kohta kolmandates riikides (2008/2181(INI))

1

2010/C 087E/02

Äriühingu registrijärgse asukoha piiriülene muutmineEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile äriühingu registrijärgse asukoha piiriülese muutmise kohta (2008/2196(INI))

5

RESOLUTSIOONI LISA

8

2010/C 087E/03

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tulevikEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tuleviku kohta (2008/2305(INI))

10

2010/C 087E/04

Komisjoni tegevuskava ühtse sisekontrolli raamistiku loomiseksEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon komisjoni tegevuskava kohta ühtse sisekontrolli raamistiku loomiseks (2008/2150(INI))

16

2010/C 087E/05

Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjadesEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (2008/2180(INI))

21

2010/C 087E/06

Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit käsitleva direktiivi 2006/43/EÜ rakendamineEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon direktiivi 2006/43/EÜ (mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit) rakendamise kohta (2008/2247(INI))

23

2010/C 087E/07

Meeste ja naiste võrdne kohtlemine ning juurdepääs lavakunsti valdkonnasEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon meeste ja naiste võrdse kohtlemise ning juurdepääsu kohta lavakunsti valdkonnas (2008/2182(INI))

27

2010/C 087E/08

Online-hasartmängude aususEuroopa Parlamendi 10. märsti 2009. aasta resolutsioon online-hasartmängude aususe kohta (2008/2215(INI))

30

2010/C 087E/09

Toiduainete kvaliteedi tagamine, k.a standardite harmoneerimine või vastastikune tunnustamineEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon toiduainete kvaliteedi tagamise, kaasa arvatud standardite harmoneerimise või vastastikuse tunnustamise kohta (2008/2220(INI))

35

2010/C 087E/10

2006. ja 2007. aasta konkurentsipoliitika aruandedEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon 2006. ja 2007. aasta konkurentsipoliitika aruannete kohta (2008/2243(INI))

43

2010/C 087E/11

„Small Business Act”Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” kohta (2008/2237(INI))

48

 

Kolmapäev, 11. märts 2009

2010/C 087E/12

Romide sostiaalne olukord ja nende tööturule juurdepääsu parandamine ELisEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon romide sotsiaalse olukorra ja nende tööturule juurdepääsu parandamise kohta ELis (2008/2137(INI))

60

2010/C 087E/13

Naftatarnetega seotud probleemide lahendamise lähtealusedEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon naftatarnetega seotud probleemide lahendamise lähtealuste kohta (2008/2212(INI))

70

2010/C 087E/14

Keskkonnahoidlik transport ja väliskulude sisestamineEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon keskkonnahoidliku transpordi ja väliskulude sisestamise kohta (2008/2240(INI))

76

2010/C 087E/15

Panus Euroopa Ülemkogu 2009. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiagaEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon panuse kohta Euroopa Ülemkogu 2009. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga

79

2010/C 087E/16

Kliimamuutuste vastu võitlemineEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon ELi strateegia kohta ulatusliku kliimamuutuste kokkuleppe saavutamiseks Kopenhaagenis ja piisavate vahendite eraldamise kohta kliimamuutuste poliitika rahastamiseks

90

2010/C 087E/17

Tööhõivepoliitika suunisedEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste (2008–2010) rakendamise kohta

94

2010/C 087E/18

Euroopa majanduse taastamiskavaEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon Euroopa majanduse taastamiskava kohta (2008/2334(INI))

98

2010/C 087E/19

Ühtekuuluvuspoliitika: investeerimine reaalmajandusseEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon ühtekuuluvuspoliitika ja reaalmajandusse investeerimise kohta (2009/2009(INI))

113

 

Neljapäev, 12. märts 2009

2010/C 087E/20

Paremad tööalased võimalused ja rohkem liikuvust: Euroopa partnerlus teadlaste jaoksEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon Euroopa teadlastele paremaid tööalaseid võimalusi ja rohkem liikuvust pakkuva partnerluse kohta (2008/2213(INI))

116

2010/C 087E/21

Tarbijate, eelkõige alaealiste kaitse seoses videomängude kasutamisegaEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon tarbijate, eelkõige alaealiste kaitse kohta seoses videomängude kasutamisega (2008/2173(INI))

122

2010/C 087E/22

Ühise lennunduspiirkonna arendamine IisraeligaEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon ühise lennunduspiirkonna arendamise kohta Iisraeliga (2008/2136(INI))

126

2010/C 087E/23

Halvenev humanitaarolukord Sri LankasEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon halveneva humanitaarolukorra kohta Sri Lankas

127

2010/C 087E/24

ELi ja eeskätt Lõuna-Euroopa põllumajandusmaa halvenemisega seotud probleemid: reageerimine ELi põllumajanduspoliitika vahendite abilEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidus ja eeskätt Lõuna-Euroopas põllumajandusmaa halvenemisega seotud probleemide ning nendele reageerimise kohta ELi põllumajanduspoliitika vahendite abil (2008/2219(INI))

128

2010/C 087E/25

Töötajate osalemine Euroopa põhikirjaga äriühingutesEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon töötajate osalemise kohta Euroopa äriühingu põhikirjaga äriühingutes ja muude kaasnevate meetmete kohta

133

2010/C 087E/26

Ümberasujate päritoluriiki jäetud lapsedEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon ümberasujate päritoluriiki jäetud laste kohta

134

2010/C 087E/27

Horvaatia 2008. aasta eduaruanneEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon Horvaatia 2008. aasta eduaruande kohta

135

2010/C 087E/28

Türgi 2008. aasta eduaruanneEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon Türgi 2008. aasta eduaruande kohta

139

2010/C 087E/29

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2008. aasta eduaruanneEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2008. aasta eduaruande kohta

147

2010/C 087E/30

Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu volitusedEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta soovitus nõukogule endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu volituste kohta (2008/2290(INI))

153

2010/C 087E/31

Viies ülemaailmne veefoorum Istanbulis 16.–22. märtsil 2009Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon veevarude kohta seoses viienda ülemaailmse veefoorumiga Istanbulis 16.–22. märtsil 2009

157

2010/C 087E/32

EÜ arenguabi tervishoiuteenustele Saharast lõunasse jäävates Aafrika riikidesEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon EÜ arenguabi tervishoiuteenustele Saharast lõunasse jäävates Aafrika riikides käsitleva lähenemisviisi kohta

162

2010/C 087E/33

Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) elluviimineEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) elluviimise kohta

166

2010/C 087E/34

ELi ja Brasiilia strateegiline partnerlusEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Brasiilia strateegilise partnerluse kohta (2008/2288(INI))

168

2010/C 087E/35

ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlusEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Mehhiko strateegilise partnerluse kohta (2008/2289(INI))

172

2010/C 087E/36

Tiibeti ülestõusu 50. aastapäev ning dialoog Tema Pühaduse dalai-laama ja Hiina valitsuse vahelEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon Tiibeti ülestõusu 50. aastapäeva ning Tema Pühaduse dalai-laama ja Hiina valitsuse dialoogi kohta

177

2010/C 087E/37

Guinea-BissauEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon Guinea-Bissau kohta

178

2010/C 087E/38

FilipiinidEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon Filipiinide kohta

181

2010/C 087E/39

Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine DarfuristEuroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta resolutsioon valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmise kohta Darfurist

183


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament
2008–2009 ISTUNGJÄRK
10.–12. märts 2009 istung
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 234 E, 29.9.2009.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Kolmapäev, 11. märts 2009

2010/C 087E/40

Kodukorra artikli 139 kohaldamisaja pikendamine parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuniEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta otsus kodukorra artikli 139 kohaldamisaja pikendamise kohta parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni

186


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Parlament
2008–2009 ISTUNGJÄRK
10.–12. märts 2009 istung
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 234 E, 29.9.2009.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 10 märts 2009

2010/C 087E/41

EÜ ja Armeenia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Armeenia Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))

188

2010/C 087E/42

EÜ ja Iisraeli vaheline teatavaid lennundusküsimusi kästilev leping *Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

188

2010/C 087E/43

EÜ ja Lõuna-Aafrika vahelise lepingu lisaprotokoll, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga ***Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel sõlmitud kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (16447/2008 - KOM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

189

2010/C 087E/44

Mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõuded ***IEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

190

P6_TC1-COD(2008)0100
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. märtsil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid

190

2010/C 087E/45

Tööstusheitmed (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ***IEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

191

P6_TC1-COD(2007)0286
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. märtsil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud)

192

I LISA

232

II LISA

236

III LISA

237

IV LISA

238

V LISA

239

VI LISA

244

VII LISA

255

VIII LISA

265

IX LISA

266

X LISA

268

2010/C 087E/46

Euroopa osaühingu põhikiri *Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa osaühingu põhikirja kohta (KOM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

300

2010/C 087E/47

2010. aasta eelarvemenetluse suunised - III jagu - komisjonEuroopa Parlamendi 10 märtsi 2009. aasta resolutsioon 2010. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta - III jagu – komisjon (2009/2005(BUD))

321

2010/C 087E/48

2010. aasta eelarvemenetluse suunised - jaod I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IXEuroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon 2010. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – Nõukogu, IV jagu – Euroopa Kohus, V jagu – Kontrollikoda, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu – Regioonide Komitee, VIII jagu – Euroopa Ombudsman, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2009/2004(BUD))

327

 

Kolmapäev, 11. märts 2009

2010/C 087E/49

Teatavate kaupade käibemaksuvabastus nende lõplikul importimisel *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 punktide b ja c rakendusala määratluse kohta seoses teatavate kaupade käibemaksuvabastusega nende lõplikul importimisel (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

332

2010/C 087E/50

Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Prantsuse Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

333

2010/C 087E/51

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmineEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 (KOM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))

334

LISA

334

2010/C 087E/52

Paranduseelarve nr 1/2009 projekt: Rumeenia üleujutusedEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 1/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

335

2010/C 087E/53

Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevad ühised eeskirjad ja standardid ***IIIEuroopa Parlamendi 11. märsti 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuestisõnastamine) (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

337

2010/C 087E/54

Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühised eeskirjad ja standardid ***IIIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuestisõnastamine) (PE-Cons 3720/2008 – C6-0043/2009 – 2005/0237B(Cod))

338

2010/C 087E/55

Sadamariigi kontroll ***IIIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (uuestisõnastamine) (PE-CONS 3721/2008 – C6-0044/2009 – 2005/0238(COD))

339

2010/C 087E/56

Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***IIIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

340

2010/C 087E/57

Meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ***IIIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ning muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

341

2010/C 087E/58

Reisijate meritsi vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral ***IIIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

342

2010/C 087E/59

Laevaomanike kindlustus merinõuete korral ***IIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

343

2010/C 087E/60

Lipuriigi nõuete täitmine ***IIEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

344

2010/C 087E/61

Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***IEuroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))

345

P6_TC1-COD(2008)0147
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. märtsil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest

345

LISA

360

2010/C 087E/62

Üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele ***IEttepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

362

P6_TC1-COD(2008)0069
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine)

363

LISA

380

2010/C 087E/63

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (KOM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

381

 

Neljapäev, 12. märts 2009

2010/C 087E/64

Hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava *Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava (KOM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

381


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top