Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:178:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 178, 15. juuli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 178

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
15. juuli 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2008/C 178/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1

2008/C 178/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) (1)

4

2008/C 178/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

4

2008/C 178/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) (1)

5

2008/C 178/05

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) (1)

5

2008/C 178/06

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) (1)

6

2008/C 178/07

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

6

2008/C 178/08

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

7

2008/C 178/09

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) (1)

7

2008/C 178/10

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

8

2008/C 178/11

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

8

2008/C 178/12

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

9


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2008/C 178/13

Euro vahetuskurss

10

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2008/C 178/14

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

11

2008/C 178/15

Liikmesriikide lennutegevuslubade andmise või kehtetuks tunnistamise otsuste avaldamine vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2407/92 (lennuettevõtjatele lennutegevuslubade väljaandmise kohta) artikli 13 lõikele 4 (1)

15

2008/C 178/16

Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ (kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses) rakendamisega (1)

17


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Nõukogu

2008/C 178/17

Teade vaba ametikoha kohta — Euroopa Liidu Nõukogu — Avalik konkurss — Viite nr: CONS/AD/430 — Administraator

19

2008/C 178/18

Teade vaba ametikoha kohta — Euroopa Liidu Nõukogu — Avalik konkurss — Viite nr: CONS/AD/431 — Administraator

20

2008/C 178/19

Teade vaba ametikoha kohta — Euroopa Liidu Nõukogu — Avalik konkurss — Viite nr: CONS/AD/432 — Administraator

21

 

Komisjon

2008/C 178/20

Keskkonna rahastamisvahendi LIFE+ 2008. aasta konkursikutse

22

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 178/21

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) (1)

25

2008/C 178/22

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

26

2008/C 178/23

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5217 — Gefa/Pema) (1)

27

2008/C 178/24

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

28

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2008/C 178/25

Teadaanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel esitatud taotluse kohta — Liikmesriigi taotlus

29


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top