EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:314:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 314, 22. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 314

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
22. detsember 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Nõukogu

2007/C 314/01

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, 25. mai 2007, „Võrdsete võimaluste loomine kõikidele noortele — täielik osalemine ühiskonnaelus”

1

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2007/C 314/02

Nõukogu soovitus, 6. detsember 2007, mis käsitleb politsei- ja julgeolekuasutustele mõeldud käsiraamatut koostöö kohta rahvusvahelise mõõtmega suursündmustel

4


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2007/C 314/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4848 — Basell/Lyondell) (1)

22

2007/C 314/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4860 — HRE/DEPFA) (1)

22

2007/C 314/05

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel) (1)

23

2007/C 314/06

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4806 — DSB/First/Öresundståg) (1)

23


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Nõukogu

2007/C 314/07

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused, 25. mai 2007, Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö tulevikuväljavaadete kohta

24

 

Komisjon

2007/C 314/08

Euro vahetuskurss

27

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2007/C 314/09

Komisjoni teatis nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ rakendamise raames (1)

28

2007/C 314/10

Prantsusmaa-poolne avaliku teenindamise kohustuse muutmine regulaarlennuliinidel ühelt poolt Ajaccio, Bastia, Calvi ja Figari ning teiselt poolt Marseille', Nice'i ja Pariisi (Orly) vahel (1)

36


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 314/11

GR-Elliniko: Regulaarlennuliinide teenindamine — Kreeka Vabariigi pakkumiskutse vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktile d tegutsemiseks kolmel regulaarlennuliinil, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused

37

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 314/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4959 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

40

2007/C 314/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct) (1)

41

 

MUUD AKTID

 

Nõukogu

2007/C 314/14

Teatis isikutele, rühmitistele ja üksustele, kes on kantud nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõikes 3 sätestatud loetellu (vt nõukogu 20. detsembri 2007. aasta otsuse 2007/871/ÜVJP lisa)

42

 

Komisjon

2007/C 314/15

Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 12 lõike 2 kohase tühistamistaotluse avaldamine

44

2007/C 314/16

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

46


 

Parandused

2007/C 314/17

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti teaduskomitee liikme kohale kandideerimise kutse parandus (ELT C 307, 18.12.2007)

52


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top