EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 256, 27. oktoober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 256

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
27. oktoober 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
436. istungjärgul 30.–31. mail 2007

2007/C 256/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Resolutsioon teemal „Panus 21.–22. juunil 2007 toimuvale Euroopa Ülemkogule — Põhiseadusliku protsessi tegevuskava”

1


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

437. istungjärgel 11.–12. juulil 2007

2007/C 256/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta”KOM(2005) 276 lõplik — 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettevõtluspotentsiaal — VKEd (Lissaboni strateegia)”

8

2007/C 256/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Investeeringud teadmistesse ja uuendustegevusse (Lissaboni strateegia)”

17

2007/C 256/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta”KOM(2006) 744 lõplik

27

2007/C 256/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeeglite kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2007) 236 lõplik — 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu energiapoliitika määratlemine (Lissaboni strateegia)”

31

2007/C 256/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse raudteevõrgu koostalitlusvõime kohta (kodifitseeritud versioon)”

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur”

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse ühenduse raudteede ohutuse direktiivi 2004/49/EÜ”KOM(2006) 783 lõplik — 2006/0273 (COD) — KOM(2006) 785 lõplik — 2006/0274 (COD) — KOM(2006) 784 lõplik — 2006/0272 (COD)

39

2007/C 256/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike kaupade siseveo kohta”KOM(2006) 852 lõplik

44

2007/C 256/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat satelliitnavigatsioonirakenduste kohta”KOM(2006) 769 lõplik

47

2007/C 256/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Tuumaenergia näidisprogramm. Esitatud EURATOMi asutamislepingu artikli 40 kohaselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse saamiseks”KOM(2006) 844 lõplik

51

2007/C 256/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Liinilaevanduskonverentsid — Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon”KOM(2006) 869 lõplik — 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Raadiosagedustuvastus (RFID)”

66

2007/C 256/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: GALILEO teelahkmel: Euroopa ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi programmide rakendamine”KOM(2007) 261 lõplik

73

2007/C 256/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu säästva arengu strateegia kahe aastat tagant koostatav eduaruanne”

76

2007/C 256/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat”KOM(2006) 778 lõplik — 2006/0258 (COD)

86

2007/C 256/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Uuendustegevus: mõju tööstuse muutustele ja EIP rollile”

88

2007/C 256/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Esmatähtsate kategooriate tööhõive (Lissaboni strateegia)”

93

2007/C 256/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sotsiaalpartnerite roll töö-, pere- ja eraelu ühitamisel”

102

2007/C 256/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Flexicurity (sisemise paindlikkuse mõõde — Kollektiivläbirääkimised ja sotsiaaldialoogi roll tööturu reguleerimise ja reformimise vahenditena)”

108

2007/C 256/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tööalane konkurentsivõime ja ettevõtlikkus — Kodanikuühiskonna, tööturu osapoolte ning piirkondlike ja kohalike omavalitsuste roll soolisest vaatenurgast”

114

2007/C 256/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tervishoid ja ränne”

123

2007/C 256/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroregioonid”

131

2007/C 256/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika suhted”

138

2007/C 256/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Naiste ettevõtluse edendamine Euroopa-Vahemere piirkonnas”

144


ET

 

Top