EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:195:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 195, 18. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 195

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
18. august 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

427. istungjärgul 17.—18. mail 2006

2006/C 195/1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Vastuseks kõrgetasemeliste sõltumatute ekspertide poolt ühenduse teadustegevusele antud hinnangule viie aasta põhjal (1999–2003)”KOM(2005) 387 lõplik

1

2006/C 195/2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pürotehniliste toodete turuletoomise kohta”KOM(2005) 457 lõplik — 2005/0194 (COD)

7

2006/C 195/3

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse perfluorooktaansulfonaatide turustamise ja kasutamise piiranguid (nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ muutmine)”KOM(2005) 618 lõplik — 2005/0244 (COD)

10

2006/C 195/4

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamisega”KOM(2005) 681 lõplik — 2005/0263 (COD)

14

2006/C 195/5

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu direktiiv kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (kodifitseeritud versioon)”KOM(2066) 12 lõplik — 2006/0007 (CNS)

19

2006/C 195/6

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Muudetud ettepanek: Nõukogu ja Euroopa Parlamendi määrus avaliku reisijateveoteenuse osutamise kohta raudteel ja maanteel”KOM(2005) 319 lõplik — 2000/0212(COD)

20

2006/C 195/7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise kohta”KOM(2005) 634 lõplik -2005/0283 (COD)

26

2006/C 195/8

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Säästva arengu strateegia läbivaatamisest. Tegevusprogramm”KOM(2005) 658 lõplik

29

2006/C 195/9

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta”KOM(2006) 15 lõplik — 2006/0005 (COD)

37

2006/C 195/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu otsus, millega luuakse ühenduse kodanikukaitse mehhanism (uuesti sõnastatud)”KOM(2006) 29 lõplik — 2006/0009 (CNS)

40

2006/C 195/11

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Roheline raamat: elanikkonna vaimse tervise parandamine — Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine”KOM(2005) 484 lõplik

42

2006/C 195/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Flexicurity (paindlikkuse ja kindlustatuse ühitamine): Taani näide”

48

2006/C 195/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Muudetud ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses teenuste osutamise kohaga”KOM(2005) 334 lõplik — 2003/0329(CNS)

54

2006/C 195/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Koduriigipõhine maksustamine — võimaliku katsekava põhijooned väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate maksustamisega seotud tõkete kõrvaldamiseks siseturul”KOM(2005) 702 lõplik

58

2006/C 195/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega asutatakse ühtekuuluvusfond (kodifitseeritud versioon)”KOM(2006) 5 lõplik — 2003/0129 (AVC)

61

2006/C 195/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal: “Organiseeritud kodanikuühiskonna roll Euroopa Liidu välistegevuses”

62

2006/C 195/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komitee panus 15.–16. juunil 2006 toimuvale Euroopa Ülemkogule — järelemõtlemisaeg”

64

2006/C 195/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta”KOM(2006) 32 lõplik — 2006/0010 (CNS)

66

2006/C 195/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis: Biomassi tegevuskava”KOM(2005) 628 lõplik

69

2006/C 195/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal “Maanteetranspordiks kasutatavate alternatiivsete kütuste arendamine ja edendamine Euroopa Liidus”

75

2006/C 195/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu direktiiv sõiduautodega seotud maksude kohta”KOM(2005) 261 lõplik — 2005/0130(CNS)

80

2006/C 195/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta”KOM(2005) 447 lõplik — 2005/0183 (COD)

84

2006/C 195/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Kodanikuühiskonna olukord Lääne-Balkanil

88

2006/C 195/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa Liidu kampaania bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks: kodanikuühiskonna panus ja positsioon”

96

2006/C 195/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Aafrika kui vajalik prioriteet: Euroopa kodanikuühiskonna seisukoht”

104

2006/C 195/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus põhipädevuste kohta elukestvas õppes”KOM(2005) 548 lõplik — 2005/0221 (COD)

109


ET

 

Top