EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:185:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 185, 08. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 185

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
8. august 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

426 täiskogu istungil 20.—21. aprill 2006

2006/C 185/1

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele-Nanoteadused ja naotehnoloogiad: Euroopa tegevuskava 2005–2009”

1

2006/C 185/2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel — “Ettepanek: nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatavat eriprogrammi” — “Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamise eriprogrammi “Koostöö”” — “Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamise eriprogrammi “Ideed”” — “Ettepanek: nõukogu otsus, milles käsitletakse eriprogrammi “Inimesed” Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamiseks” — “Ettepanek: nõukogu otsus, milles käsitletakse eriprogrammi “Võimekus” Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamiseks” — “Ettepanek: nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) raames Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatavat eriprogrammi” — “Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb eriprogrammi Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) rakendamiseks”KOM(2005) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 lõplik

10

2006/C 185/3

Euroopa Majandus — ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjade kohta”KOM(2005) 429 lõplik — 2005/0107 (COD)

17

2006/C 185/4

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia direktiiv)”KOM(2005) 505 lõplik — 2005/0211 (COD)

20

2006/C 185/5

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Tööstuse muutuste juhtimine piirialadel pärast Euroopa Liidu laienemist”

24

2006/C 185/6

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse rändestatistika ja rahvusvahelise kaitse kohta”KOM(2005) 375 lõplik 2005/0156(COD)

31

2006/C 185/7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes”KOM(2005) 649 lõplik — 2005/0259 (CNS)

35

2006/C 185/8

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavuse parandamise kohta”KOM(2005) 507 lõplik -2005/0214 (COD)

37

2006/C 185/9

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aastat (2008)”KOM(2005) 467 lõplik — 2005/0203 (COD)

42

2006/C 185/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele — puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus: Euroopa tegevuskava 2006–2007”KOM(2005) 604 lõplik

46

2006/C 185/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis: ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: ühenduse strateegilised suunised 2007–2013”KOM(2005) 299 lõplik — SEK(2005) 904

52

2006/C 185/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee muudetud arvamus teemal “Kasvuhoonegaaside vähendamist reguleerivate rahvusvaheliste lepingute mõju Euroopa tööstuse muutustele”

62

2006/C 185/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Tarbijapoliitika õigusraamistik”

71

2006/C 185/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis — Ühenduse Lissaboni programmi rakendamine: raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks — süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale”KOM(2005) 474 lõplik

80

2006/C 185/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “Tegutsemine koos ja paremini: uus raamistik sotsiaalse kaitse ja kaasatuse poliitikavaldkondade avatud kooskõlastamiseks Euroopa Liidus””KOM(2005) 706 lõplik

87

2006/C 185/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta”KOM(2005) 343 lõplik — 2005/0138 (COD)

92

2006/C 185/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele: Lennunduse mõju vähendamine kliimamuutustele”KOM(2005) 459 lõplik

97

2006/C 185/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa siseveetranspordi institutsiooniline raamistik”

101

2006/C 185/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 15. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist”KOM(2005) 579 lõplik — 2005/0228 (COD)

106


ET

 

Top