EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:294:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 294, 25. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 294

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
25. november 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

419. täiskogu istung 13.—14. juulil 2005

2005/C 294/1

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal: “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmise osas”KOM(2004) 730 (lõplik) — 2004/0256 (COD)

1

2005/C 294/2

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ, mis käsitlevad teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid ja konsolideeritud aruandeid”KOM(2004) 725 (lõplik) — 2004/0250 (COD)

4

2005/C 294/3

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Teadusuuringute väljavaated Euroopa söe- ja terasesektoris”

7

2005/C 294/4

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis sotsiaalmeetmete kava kohta”KOM(2005) 33 lõplik

14

2005/C 294/5

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjon teatis — Tugevam partnerlus äärepoolseimate piirkondadega”KOM(2004) 343 (lõplik)

21

2005/C 294/6

Arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv turulepääsu kohta sadamateenuste valdkonnas”KOM(2004) 654 (lõplik) — 2004/0240 (COD)

25

2005/C 294/7

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Kodanikuühiskonna panus ELi ja Venemaa vahelistesse suhetesse”

33

2005/C 294/8

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Kemikaalide alased õigusaktid (REACH)”

38

2005/C 294/9

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettevõtete ümberpaiknemise ulatus ja tulemused”

45

2005/C 294/10

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Nõukogu direktiiv, millega muudetakse ühist käibemaksusüsteemi käsitlevat direktiivi 77/388/EMÜ ühtse miinimummäära kohaldamisaja kestuse osas”(KOM(2005) 136 (lõplik) — 2005/0051 (CNS))

54


ET

 

Top