EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:052:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 52, 02. märts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 52

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
2. märts 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 052/1

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 2,05 % 1. märts 2005 — Euro vahetuskursid

1

2005/C 052/2

Teatavate dumpinguvastaste meetmete ja tasakaalustusmeetmete eelseisva aegumise teade

2

2005/C 052/3

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete kehtivuse lõppemise kohta

4

2005/C 052/4

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne — Asjas COMP/ M.3333 — SONY/BMG (vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklile 15 – EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21 ) ( 1 )

5

2005/C 052/5

Ettevõtjate koondumisega tegeleva nõuandekomitee 127. istungil 9. juulil 2004. aastal esitatud arvamus kohtuasja nr COMP/M.3333-SONY/BMG käsitleva otsuse eelnõu kohta ( 1 )

7

2005/C 052/6

Muud KOM-dokumendid, kui komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

8

2005/C 052/7

Riigiabi – Kreeka — Riigiabi nr C 23/2004 (ex NN 153/2003) - toetus Kastoria ja Euboia maakondade ettevõtetele (ministeeriumi otsus nr 69836/B1461, muudetud otsustega nr 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 ja 72742/B1723) — EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohaste märkuste esitamise kutse

9

2005/C 052/8

Teavitamiskord — tehnilised eeskirjad ( 1 )

18

2005/C 052/9

Riigiabi – Itaalia — Riigiabi nr C 21/2004 (ex N 590/B/2001) – piirkondliku seaduse nr 32/2000 artikli 99 lõike 2 punkt a (selles osas, mis puudutab põllumajandussektorit) ja artikli 124 lõiked 1 ja 2: “Sätted, mis puudutavad POP 2000–2006 rakendamist ja ettevõtete abikavade ümberkorraldamist” (Sitsiilia). — EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohaste märkuste esitamise kutse

23

 

Euroopa Keskpank

2005/C 052/10

Euroopa Keskpanga arvamus, — 17. veebruar 2005, — Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega kodifitseeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/12/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta ja nõukogu 15. märtsi 1993. aasta direktiiv 93/6/EMÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta (CON/2005/4)

37


 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Komisjon

2005/C 052/11

Komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

47


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top