EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:241:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 241, 28. september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 241

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

47. köide
28. september 2004


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopamajandus- ja sotsiaalkomitee
409. plenaaristung, 2.-3. juuni 2004

2004/C 241/1

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus dokumendile “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseks lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (”ROM II“)” (K(2003) 427 lõplik – 2003/0168 (COD)).

1

2004/C 241/2

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele – tugevam euroopapõhine farmaatsiatööstus patsiendi hüvanguks – kutse tegevusele — K(2003) 383 lõplik

7

2004/C 241/3

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, millega muudetakse nõukogu otsust nr 1999/784/EÜ, mis käsitleb ühenduse osalemist Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuses” — K(2003) 763 (lõplik) – 2003/0293 (COD)

15

2004/C 241/4

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus ettepaneku kohta, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust, milles sätestatakse üleeuroopaliste energiavõrkude suunised ning tühistatud otsused nr. 96/391/EÜ ja nr. 1229/2003/EÜ — K(2003) 742 lõplik - 2003/0297 (COD)

17

2004/C 241/5

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus “Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviks ühtsete reeglite kehtestamise kohta kaupade teatud tüüpi maanteevedudele” (konsolideeritud tekst) — K(2004) 47 lõplik – 2004/0017 (COD)

19

2004/C 241/6

Arvamus ettepaneku kohta, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta — K(2004) 127 lõplik - 2004/0045 COD

20

2004/C 241/7

Arvamus ettepaneku kohta, mis puudutab nõukogu määrust (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel perioodil — K(2004) 163 lõplik -2004/0054 CNS

21

2004/C 241/8

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus “ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb eritoiduks ettenähtud toiduaineid” (konsolideeritud tekst) k(2004) 290 final - 2004/0090 (COD) — KOM(2004) 290 final- 2004/0090 (COD).

23

2004/C 241/9

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus komisjoni poolt nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele esitatud teatise kohta, millega kehtestati juhised tööjõuturuga seotud kõikide diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vormide vastu võitlemise riikidevahelise koostöö uute vormide edendamiseks loodud ühenduse algatusprogrammi EQUAL teiseks vooruks - “Heade ideede vaba liikumine” (K(2003) 840 lõplik)

24

2004/C 241/10

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus ettepaneku kohta, mis puudutab nõukogu otsust luua Euroopa Pagulaste Fond ajavahemikuks 2005-2010 — K(2004) 102 lõplik – 2004/0032 (CNS)

27

2004/C 241/11

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus ettepaneku kohta, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust gaasi tarnevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta — K(2003) 741 lõplik - 2003/0302 (COD)

31

2004/C 241/12

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus piirkondliku integratsiooni ja säästva arengu kohta

34

2004/C 241/13

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus “Ettepanek Ministrite Nõukogu direktiivi kohta, mille eesmärk on meeste ja naiste võrdne kohtlemine kaupade ja teenustega varustamise ning nende kättesaadavuse osas” — K(2003) 657 lõplik – 2003/0265(CNS)

41

2004/C 241/14

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus komisjoni teatise “Tehnoloogiate toetamine teenides säästvat arengut: Euroopa Liidu tegevuskava ökotehnoloogiate soodustamiseks” kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2004) 38 lõplik)

44

2004/C 241/15

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus “Transatlantiline dialoog: kuidas parandada transatlantilist partnerlust”

49

2004/C 241/16

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus, mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi nr 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest — K(2003) 448 lõplik - 2003/0175 (COD)

58

2004/C 241/17

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus seoses ettepanekuga, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi minimaalsete tingimuste kohta maanteetranspordi sotsiaalõigusnorme käsitleva direktiivi 2002/15/EÜ ja nõukogu määruste (EMÜ) nr. 3820/85 ja 3821/85 rakendamiseks — K(2003) 628 lõplik – 2003/0255 (COD)

65


ET

 

Top