EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Müügipakendis toitude jälgitavus

Müügipakendis toitude jälgitavus

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2011/91/EL toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga tagatakse, et tarbijatel on võimalik selgitada välja müügipakendis toitude päritolu.

Selle kohaselt tuleb need toidud märgistada, et tarbijad näeksid, mis partiist need on pärit.

Direktiiviga tagatakse, et rahvatervise ja toiduohutusega tegelevad ametiasutused saavad selgitada välja müügipakendis toidu päritolu ja olemuse, juhul kui selle suhtes on tekkinud vaidlusi või kui see kujutab ohtu tarbija tervisele.

Selles sätestatud eeskirjade kohaselt peavad valmistajad, tootjad, pakendajad ja importijad kasutama kõnealuse toidu partiide märgistamiseks ühist tähistussüsteemi.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Direktiivi kohaldatakse kõigi müügipakendis toitude suhtes, välja arvatud:

põllumajandustooted, mis:

on ajutises laos, ettevalmistus- või pakkimiskohas;

transporditakse tootjaorganisatsioonidesse või

kogutakse kohe töötlemiseks;

toit, mis ei ole lõpptarbijale müümise hetkel müügipakendis, on pakitud ostja nõudmisel või on vahetult müügiks müügipakenditesse pakitud;

pakendite või mahutite suhtes, mille suurim pind on alla 10 cm2;

portsjonitena pakitud jäätis, mille puhul peab partii tähistus olema rühmapakendi välisküljel.

Partiide märgistamine

Iga partii peab märgistama tootja, valmistaja, pakkija või impordi korral esimene müüja, kelle asu- või tegevuskoht on ELis.

Partii tähistuse ees peab olema täht „L”, välja arvatud juhul, kui see eristub selgesti muust etiketil olevast teabest.

Etiketil esitatud teave peab olema hästi nähtav, selgelt loetav ja kustumatu.

Kui etiketil esitatakse märge „kõlblik kuni”, ei pea partiid märkima.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse 5. jaanuarist 2012.

PÕHIMÕISTED

* Partii – toidu müügiühikute kogum, mis on toodetud, valmistatud või pakitud praktiliselt samades tingimustes.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/91/EL toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta (ELT L 334, 16.12.2011, lk 1–5)

Viimati muudetud: 23.11.2015

Top