EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toidu lisaainete ohutus

Toidu lisaainete ohutus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1333/2008 – toidu lisaained

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega asendatakse varasemad Euroopa Liidu (EL) õigusaktid ja koondatakse kõik toidu lisaainete* liigid ühte õigusakti.
 • Selles on loetletud
  • heakskiidetud lisaained;
  • nende kasutamise ja märgistamise tingimused.
 • Määrusega lihtsustatakse ka neile lubade andmise korda.

PÕHIPUNKTID

 • Ainult ELis heakskiidetud toidu lisaaineid võib müüa ja toidus kasutada.
 • Selleks, et kuuluda ELis heakskiidetud toidu lisaainete loetellu, ei tohi toidu lisaaine olla tarbijaid eksitav ega tervisele ohtlik. Selle järele peab olema põhjendatud vajadus, mida ei saa rahuldada muul viisil.
 • Lisaaine peab olema tarbijale kasulik, täites mõnda järgmistest funktsioonidest:
  • toidu toiteväärtuse säilitamine;
  • abistamine toidu tootmisel, töötlemisel, valmistamisel, käitlemisel, pakendamisel, transpordil või ladustamisel;
  • eritoidu vajaduse rahuldamine.
 • Magusainete ja värvainete suhtes kehtivad eritingimused.
 • Lisaaineid tuleb kasutada soovitud mõju saavutamiseks kõige madalamal vajalikul tasemel. Selle taseme puhul tuleb võtta arvesse vastuvõetavat päevast kogust ja eritoitu vajavate tarbijarühmade (nt allergikute) vajadusi.
 • Üldjuhul ei tohi lisaaineid kasutada
  • töötlemata toidus;
  • imiku- ja väikelapsetoitudes.
 • Lisaained, olenemata sellest, kas need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale või mitte, peavad vastama selgetele märgistamisnõuetele, näiteks peab neile märgitud olema nimi ja/või E-number (nt päikeseloojangukollase värvaine puhul E 110).
 • Õigusakti ei kohaldata järgmiste ainete suhtes, kui neid ei kasutata toidu lisaainetena:
  • abiained, st ained, mida kasutatakse tooraine töötlemiseks;
  • ained, mida kasutatakse taimede ja taimsete saaduste kaitseks;
  • toidule lisatud toitained;
  • vee käitlemiseks kasutatavad ained.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 20. jaanuarist 2010.

TAUST

Enamik lisaainete hindamisi viidi läbi 1980. ja 1990. aastatel. Nüüd on käsil uus hindamine. Sellega loodetakse lõpule jõuda 2020. aastaks.

Pärast seda võib Euroopa Komisjon teha ettepaneku praegu kehtivate kasutustingimuste muutmiseks või mõningate lisaainete eemaldamiseks heakskiidetud ainete loetelust.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Toidu lisaained: ained, mida kasutatakse toidus mitmesugustel eesmärkidel, näiteks magustamiseks, värvi andmiseks või säilivusaja pikendamiseks

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 25. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 257/2010, millega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 80, 26.3.2010, lk 19–27)

Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1–295).

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 19.09.2016

Top