EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kahepoolsed koostöö raamlepingud Mercosuri riikidega

Kahepoolsed koostöö raamlepingud Mercosuri riikidega

 

KOKKUVÕTE:

koostöö raamkokkulepe Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahel

otsus 95/445/EÜ – Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimine

koostöö raamleping Euroopa Majandusühenduse ja Paraguay Vabariigi vahel

otsus 92/509/EMÜ – Euroopa Majandusühenduse ja Paraguay Vabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimine

koostöö raamleping Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahel

otsus 92/205/EMÜ – Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimine

Euroopa Majandusühenduse ja Argentina Vabariigi vaheline kaubandus- ja majanduskoostöö raamleping

otsus 90/530/EMÜ – Euroopa Majandusühenduse ja Argentina Vabariigi vahel koostöö raamlepingu sõlmimine

MIS ON LEPINGUTE JA OTSUSTE EESMÄRK?

 • Lepingutega kehtestatakse alus kahepoolsele koostööle Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay ning ELi vahel.
 • Otsustega kinnitatakse lepingute sõlmimist ELi nimel.

PÕHIPUNKTID

 • Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay on Mercosuri – Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu – neli asutajaliiget.
 • Lepingute aluspõhimõtted hõlmavad järgmist:
  • demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste järgimine;
  • piirkondliku integratsiooni tugevdamine.
 • Kõigis neljas lepingus kohaldavad lepinguosalised vastastikku enamsoodustusrežiimi*.
 • Lepingud hõlmavad sarnaseid koostöövaldkondi, kuid on kohandatud vastavalt iga riigi vajadustele. Koostöövaldkonnad hõlmavad järgmist:
  • kaubandus – arendada ja mitmekesistada kaubandust ning uurida kaubandustõkete (sh maksude ja lõivude) kõrvaldamise ja teabe vahetamise viise;
  • majandusküsimused – tugevdada majandussidemeid, suurendada kaubavahetust, parandada elustandardeid, soodustada investeeringuid jne;
  • põllumajandus – keskenduda kaubanduse arendamisele ja tervishoiuküsimustele;
  • piirkondliku integratsioon – sealhulgas keskkonnaalane koostöö piirkondlikul tasandil, piirkonnasisese kaubanduse arendamine, piirkondlike asutuste tugevdamine, ühise poliitika ja meetmete arendamise ning piirkondliku tasandi teabevahetuse toetamine;
  • keskkond – lahendada vee-, pinnase- ja õhusaaste, erosiooni, kõrbestumise ja metsade hävitamise ja loodusvarade ülekasutamisega seotud probleemid ning ökosüsteemide kaitsmine;
  • teadus ja tehnika;
  • arendamine – eelkõige sotsiaalsete ja maaeluga seotud küsimused.
 • Lepingus Brasiiliaga sätestatakse kõige laiaulatuslikum koostöövaldkond, mis hõlmab ka infotehnoloogia, side, kosmosetehnoloogia, transpordi, energia, kaevandamise, metsanduse ja maapiirkondade, kalanduse, tehnika arendamise ja intellektuaalomandi valdkondi.
 • Ühine koostöökomitee, mis koosneb mõlema lepinguosalise esindajatest, tagab iga lepingu nõuetekohase toimimise ja annab soovitusi.
 • Lepingud sõlmiti esialgu viieks aastaks ning seejärel pikendatakse neid vaikimisi.
 • Kõik lepingud sisaldavad edasise arengu klauslit, mis võimaldab lepinguosalistel lepingu sisu laiendada.

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

 • Brasiiliaga sõlmitud leping jõustus 1. novembril 1995.
 • Paraguayga sõlmitud leping jõustus 1. novembril 1992.
 • Uruguayga sõlmitud leping jõustus 1. novembril 1994.
 • Argentina Vabariigiga sõlmitud leping jõustus 1. augustil 1991.

TAUST

 • Lisaks kahepoolsetele lepingutele tugevdab ELi ja Mercosuri vahelisi suhteid piirkondadevahelise koostöö raamleping.
 • Lisaks olemasolevatele sidemetele keskendumisele on piirkondadevahelise koostöö raamlepingu eesmärk panna alus piirkondadevahelisele assotsiatsioonile.
 • 2019. aasta juunis jõuti kahe lepinguosalise vahel assotsieerimislepingu poliitilise kokkuleppeni.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Enamsoodustusrežiim – enamsoodustusrežiimi klausliga nõutakse, et riik tagaks kaubanduslepingus ühele riigile antavad soodustused, eesõigused või vabaduse ka teistele riikidele, kellega sõlmitud lepingus antud klausel sisaldub. See klausel kehtib tavaliselt Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmetele, kes peavad kohaldama kõigi teiste Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriikide suhtes sooduskohtlemist nende lepingutega seotud küsimustes.

PÕHIDOKUMENDID

Koostöö raamkokkulepe Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahel (EÜT L 262, 1.11.1995, lk 54–65)

Nõukogu 30. oktoobri 1995. aasta otsus 95/445/EÜ, mis käsitleb koostöö raamlepingu sõlmimist Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahel (EÜT L 262, 1.11.1995, lk 53)

Koostöö raamleping Euroopa Majandusühenduse ja Paraguai Vabariigi vahel (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 72–81)

Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta otsus 92/509/EMÜ Euroopa Majandusühenduse ja Paraguay Vabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimise kohta (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 71)

Koostöö raamleping Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahel (EÜT L 94, 8.4.1992, lk 2–12)

Nõukogu 16. märtsi 1992. aasta otsus 92/205/EMÜ Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimise kohta (EÜT L 94, 8.4.1992, lk 1)

Euroopa Majandusühenduse ja Argentina Vabariigi vaheline kaubandus- ja majanduskoostöö raamleping (EÜT L 295, 26.10.1990, lk 67–73)

Nõukogu 8. oktoobri 1990. aasta otsus 90/530/EMÜ Euroopa Majandusühenduse ja Argentina Vabariigi vahel kaubandust ja majanduskoostööd käsitleva raamlepingu sõlmimise kohta (EÜT L 295, 26.10.1990, lk 66)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Teave Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise koostöö raamlepingu jõustumise kohta (EÜT L 262, 1.11.1995, lk 66)

Teave 3. veebruaril 1992. aastal Brüsselis allkirjastatud Paraguay Vabariigi ja Euroopa Majandusühenduse vahelise koostöö raamlepingu jõustumise kuupäeva kohta (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 82)

Teatis Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahelise koostöö raamlepingu jõustumise kohta (EÜT L 286, 5.11.1994, lk 40)

Teave ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ja teiselt poolt Argentina Vabariigi vahelise koostöö raamlepingu jõustumise kohta (EÜT L 208, 30.7.1991, lk 73)

Viimati muudetud: 06.03.2020

Top