EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Ühenduse ja Mercosuri vaheline piirkondadevahelise koostöö raamleping

Euroopa Ühenduse ja Mercosuri vaheline piirkondadevahelise koostöö raamleping

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 1999/279/EÜ – Euroopa Ühenduse nimel piirkondadevahelise koostöö raamlepingu sõlmimine Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel

piirkondadevahelise koostöö raamleping Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel

MIS ON LEPINGU JA OTSUSE EESMÄRK?

 • Otsusega sõlmitakse leping Euroopa Ühenduse (praeguse ELi) nimel.
 • Demokraatlikel põhimõtetel ja põhiõigustel põhineva lepingu eesmärk on tugevdada lepinguosaliste olemasolevaid suhteid ning panna alus ELi ja Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu (Mercosur) piirkondadevahelisele ühendusele.

PÕHIPUNKTID

 • Lisaks mitmetele kahepoolsetele lepingutele on EL sõlminud käesoleva piirkondadevahelise raamlepingu Mercosuriga.
 • Mercosuri kuuluvad Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay.
 • Leping hõlmab kaubandus- ja majandusküsimusi, koostööd ja muid vastastikust huvi pakkuvaid valdkondi.
 • Kaubanduse osas on korrapärase kaubandus- ja majandusdialoogi eesmärk teha ettevalmistusi kaubanduse järkjärguliseks ja vastastikuseks liberaliseerimiseks ning peamised koostöövaldkonnad on järgmised:
  • turulepääs, kaubanduse ja kaubandusharude liberaliseerimine;
  • kaubanduse vastavus WTO eeskirjadele;
  • tundlike ja prioriteetsete toodete identifitseerimine;
  • koostöö ja teabevahetus teenuste kohta.
 • Ehkki majanduskoostöös ei välistata ühtki sektorit, hõlmab leping konkreetselt järgmisi valdkondi:
  • energia;
  • transport;
  • telekommunikatsioon ja infotehnoloogia;
  • keskkonnakaitse;
  • teadus ja tehnoloogia;
  • ettevõtluskoostöö ja
  • investeeringute soodustamine.
 • Muud koostöövaldkonnad on:
  • koolitus ja haridus;
  • kommunikatsioon, teave ja kultuur, mille eesmärk on edendada vastastikust mõistmist ja tugevdada kultuurilisi sidemeid;
  • uimastikaubandusega võitlemine.

Rahastamine

 • Lepinguosalised lepivad kokku vajalike ressursside eraldamises ja julgustavad Euroopa Investeerimispanka osutama Mercosurile suuremat abi lepingu eesmärkide saavutamiseks.

Institutsiooniline toetus

 • Koostöönõukogu, mis kontrollib lepingu rakendamist, tuleb korrapäraselt kokku ministrite tasandil.

Piirkondadevaheline ühendus

 • Lepinguga nähakse ette korrapärane poliitiline dialoog, et edendada piirkondadevahelise ühenduse loomist.
 • 2019. aasta juunis saavutati poliitiline kokkulepe osapoolte vahelise assotsieerimislepingu osas.

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Leping jõustus 1. juulil 1999 ja kehtib tähtajatult.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta otsus 1999/279/EÜ Euroopa Ühenduse nimel piirkondadevahelise koostöö raamlepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel (EÜT L 112, 29.4.1999, lk 65–84)

Piirkondadevahelise koostöö raamleping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel – ühisdeklaratsioon poliitilise dialoogi kohta Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel (EÜT L 69, 19.3.1996, lk 4–22)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Teave ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahelise piirkondadevahelise koostöö raamlepingu jõustumise kuupäeva kohta (EÜT L 175, 10.7.1999, lk 62)

Viimati muudetud: 06.03.2020

Top