EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Keskpank (EKP)

Euroopa Keskpank (EKP)

 

KOKKUVÕTE:

Protokoll (nr 4) – Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta

MIS ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU PROTOKOLLI (NR 4) EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikiri.

PÕHIPUNKTID

 • Euroopa Keskpank(EKP) on euroala keskpank ja Euroopa Liidu (EL) sõltumatu institutsioon, mis kujutab endast euroalal rahapoliitikat teostava eurosüsteemi ja EKPSi keskust.
 • EKP ning nende ELi riikide keskpangad, mille rahaühik on euro, moodustavad eurosüsteemi ning EKP ja kõigi ELi riikide keskpangad moodustavad EKPSi. Eurosüsteem ja EKPS eksisteerivad samaaegselt seni, kuni on ELi riike, kes ei ole kasutusele võtnud eurot.
 • EKP esmane eesmärk on säilitada hindade stabiilsus, st kaitsta euro väärtust. Ilma et see piiraks esmast eesmärki, toetab EKPS ELi üldist majanduspoliitikat.
 • EKP põhiülesanded on:
  • määratleda euroala rahapoliitika ja seda rakendada;
  • sooritada välisvaluutaoperatsioone;
  • hoida ja hallata euroala riikide ametlikke välisvaluutareserve;
  • edendada maksesüsteemide tõrgeteta toimimist.
 • Lisaks kogub EKP riikide keskpankade abiga oma ülesannete täitmiseks vajalikku statistilist teavet ja EKP-l on ainuõigus anda luba pangatähtede emissiooniks euroalal.
 • Koostöös riiklike järelevalveasutustega teostab EKP ühtse järelevalvemehhanismi raames euroalal ja teistes osalevates riikides pangandusjärelevalvet. See ülesanne määrati EKP-le 2014. aastal eesmärgiga säilitada finantssüsteemi stabiilsus ja aidata kaasa krediidiasutuste tõhususe ja usaldatavuse tagamisele.
 • EKP otsuseid tegevad organid on nõukogu, juhatus ja üldnõukogu. EKP nõukogu koosneb EKP juhatuse liikmetest ja nende riikide keskpankade juhatajatest, mille rahaühik on euro. Juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja neli liiget, teostab rahapoliitikat ja vastutab jooksva töö eest. Üldnõukogu, kuhu kuuluvad EKP president ja asepresident ning ELi riikide keskpankade juhatajad, täidab ülesandeid, mis on määratud EKP-le, kuni kõigis ELi riikides on euro kasutusele võetud.
 • Järelevalvemehhanismi raames asutatud järelevalvenõukogu täidab pangandusjärelevalvega seotud ülesandeid. Järelevalvenõukogu koosneb esimehest, aseesimehest, neljast EKP esindajast ja iga järelevalvemehhanismis osaleva ELi riigi riikliku pädeva asutuse ühest esindajast.
 • EKP asutati 1998. aastal ja asub Saksamaal Maini-äärses Frankfurdis.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta (ELT C 202, 7.6.2016, lk 230–250)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, peatükk 1, institutsioonid, 6. jagu, Euroopa Keskpank, artikkel 282 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 167)

Viimati muudetud: 14.03.2017

Top