EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse

Biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/44/EÜ – biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega ühtlustatakse biotehnoloogialeiutistega seotud siseriiklikku patendiõigust.

Direktiivis täpsustatakse, milliseid leiutisi saab eetilistel alustel patentida ja milliseid mitte.

PÕHIPUNKTID

 • Leiutisi, mis on uued, omavad leiutustaset ja võimaldavad tööstuslikku kasutust, saab patentida, kui nad käsitlevad toodet, mis koosneb bioloogilisest materjalist* või sisaldab seda, või meetodit, mille abil sellist bioloogilist materjali toodetakse.
 • Patendiga ei kaitsta:
  • taimesorte ja loomaliike;
  • olemuselt bioloogilisi meetodeid* taimede või loomade aretamiseks;
  • inimorganismi selle kujunemise ja arengu mitmesugustes astmetes.
 • Teisalt võib inimorganismist eraldatud või muul viisil tehnilise meetodi abil valmistatud element kujutada endast patentset leiutist.
 • Leiutisi ei peeta patenditavaks, kui nende kaubanduslik kasutus oleks vastuolus avaliku korra või moraaliga. Eriti ei loeta patentseks:
  • inimeste kloonimise meetodeid;
  • inimloote geneetilise samasuse muutmise meetodeid;
  • inimese embrüote kasutamist tööstuslikel või kaubanduslikel eesmärkidel;
  • loomade geneetilist samasust muutvaid meetodeid, mis võivad põhjustada neile kannatusi.
 • Patendiga antud kaitse hõlmab samuti iga sellest algsest bioloogilisest materjalist saadud bioloogilist materjali.
 • Kui sordiaretaja ei saa patenti rikkumata taimesorti kasutada, võib ta asjakohase litsentsitasu eest taotleda sundlitsentsi leiutise mitteainuõiguslikuks kasutuseks.
 • Kõikidele biotehnoloogia eetikaaspektidele annab hinnangu teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm.

Euroopa Komisjon asutas 2012. aastal eksperdirühma, mille ülesanne on uurida biotehnoloogia ja geenitehnoloogia valdkonna tehnilist arengut ja patendiõiguse mõju sellele. Kõnealune rühm abistab komisjoni seoses tema aruandluskohustustega vastavalt direktiivile 98/44/EÜ.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 30. juulist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuliks 2000. Praegu rakendatakse käesolevaid eeskirju kõigi ELi riikide õiguses.

TAUST

Biotehnoloogialeiutiste kaitse

PÕHIMÕISTED

* Bioloogiline materjal – igasugune geneetilist teavet sisaldav materjal, mis on võimeline isepaljunemiseks või mida on võimalik paljundada mingis bioloogilises süsteemis.

* Bioloogiline meetod – taimede või loomade aretamise meetod on olemuselt bioloogiline, kui see põhineb täielikult looduslikel nähtustel, nagu ristamisel või valikul.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiiv 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta (EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13–21)

Viimati muudetud: 21.03.2016

Top