EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vahetuskursi mehhanism euro ja teiste osalevate riikide valuutade vahel

Vahetuskursi mehhanism euro ja teiste osalevate riikide valuutade vahel

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Ülemkogu resolutsioon, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanism

Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste ELi riikide keskpankade vaheline leping, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidus

MIS ON RESOLUTSIOONI JA LEPINGU EESMÄRK?

 • Resolutsiooni eesmärk oli luua majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi alguses 1. jaanuaril 1999 euroala ja euroalaväliste riikide vaheline süsteem, mis tagaks eri vääringute vahetuskursside stabiilsuse.
 • Leping põhineb resolutsioonil ning sellega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse sarnane leping, mis sõlmiti 1998. aastal. Sellega luuakse stabiilne vahetuskursimehhanism (ERM II), mis asendab algse Euroopa rahasüsteemi, euro ja nende ELi riikide omavääringute vahel, kes ei võta eurot kasutusele, kuid osalevad lepingus. Praegu on Taani kroon ERM II ainus valuuta.
 • Eesmärk on vältida ülemäärast vahetuskursi kõikumist, mis põhjustab ühtse turu häireid.

PÕHIPUNKTID

 • Lepinguga
  • kinnitatakse, et euroalavälistele riikidele, kes on loobunud ühisraha kasutuselevõtmisest, on osalemine ERM II-s vabatahtlik, kuid lisatakse, et neilt oodatakse osalemist;
  • sätestatakse euro ja iga osaleva riigi vääringu keskkurss, mille lepivad kokku Euroopa Keskpank (EKP) ning asjaomase riigi keskpank. See võib kõikuda 15% kummaski suunas;
  • nähakse ette EKP ja riigi keskpanga automaatne ja piiranguteta interventsioon, kui 15% piir ületatakse;
  • kehtestatakse üksikasjalik kord
   • euroala riigi keskpanga osalemiseks interventsioonis;
   • lühiajalisema krediidivõimaluse pakkumiseks EKP ja euroalavälise riigi keskpanga vahel;
   • lühiajalisema rahastamise saldo jäägi tagasimaksmiseks;
   • mis tahes rahastamistehingu pikendamiseks;
   • vahetuskursiga seotud tihedamaks koostööks EKP ja euroalaväliste riikide keskpankade vahel;
   • ERM II süsteemi üldiseks järelevalveks;
   • keskkursside ja 15%-liste kõikumisvahemike võimalikuks muutmiseks.
 • Lepingut tuleb muuta iga kord, kui sellega liitub mõni uus riiklik keskpank. Kõik muudatused on loetletud jaotises „Seonduvad dokumendid”.

MIS AJAST RESOLUTSIOONI JA LEPINGUT KOHALDATAKSE?

 • Resolutsiooni kohaldatakse alates 16. juunist 1997.
 • Lepingut kohaldatakse alates 1. aprillist 2006.

TAUST

 • Stabiilse vahetuskursi säilitamiseks tuleb tagada põhiliste majandustulemuste vastastikune lähenemine. Ühtse turu nõuetekohaseks toimimiseks ning suuremate investeeringute, majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks on vaja stabiilset majanduskeskkonda.
 • Vahetuskursimehhanism annab euroalavälistele ELi riikidele ettekujutuse usaldusväärsest majanduspoliitikast, võimaldades neil valmistuda eurole üleminekuks.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Ülemkogu resolutsioon vahetuskursimehhanismi loomise kohta vahetuskursimehhanismi majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, Amsterdam, 16. juuni 1997 (ELT C 236, 2.8.1997, lk 5 ja 6)

16. märtsi 2006. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 73, 25.3.2006, lk 21–27)

SEONDUVAD DOKUMENDID

21. detsembri 2006. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 14, 20.1.2007, lk 6–8)

14. detsembri 2007. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 319, 29.12.2007, lk 7–9)

13. detsembri 2010. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 5, 8.1.2011, lk 3–6)

21. juuni 2013. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 187, 29.6.2013, lk 1–4)

13. novembri 2014. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 64, 21.2.2015, lk 1–4)

Viimati muudetud: 11.04.2017

Top