Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Liiklusohutus: ELi liiklusõnnetuste andmebaas

Liiklusohutus: ELi liiklusõnnetuste andmebaas

 

KOKKUVÕTE:

Otsus 93/704/EÜ ELi liiklusõnnetuste andmebaasi loomise kohta

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse CARE – ühenduse liiklusõnnetuste andmebaas.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid peavad:

  • koguma statistilisi andmeid liiklusõnnetuste kohta, mille osapooleks on vähemalt üks sõiduk ning tagajärjeks inimese surm või kehavigastus selle riigi territooriumil;
  • esitama need andmed igal aastal Euroopa Komisjonile (Eurostat).

Euroopa Komisjon vastutab saadud andmete levitamise ja andmebaasi tõrgeteta toimimise eest ning teeb otsuse statistilistele andmetele juurdepääsu ja mis tahes publikatsioonide kohta koostöös CARE ekspertide töörühmaga.

Pärast kolme aasta möödumist käesoleva otsuse rakendamise algusest esitab komisjon nõukogule aruande saavutatud tulemuste ja sellest tulenevate näitajate kohta tegevuse jätkamiseks.

Aruande järeldused olid üldiselt positiivsed. Soovitati teha mõned täiendused, nagu:

  • liiklusõnnetuste andmete ühtlustamine;
  • uue teabe pakkumine rahvusvahelise võrdleva analüüsi ümber arvestamiseks;
  • koostöö parandamine ELi riikide vahel, kuna sellel on oluline osa andmete haldamisel ja kvaliteedil ning CARE kasutajate juurdepääsu ja rakendamise poliitika väljatöötamisel.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 22. detsembrist 1993. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 30. novembri 1993. aasta otsus 93/704/EÜ ühenduse liiklusõnnetuste andmebaasi loomise kohta (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 63–65)

Otsuse 93/704/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne projekti edusammude ja selle tulevikuväljavaadete kohta – CARE: ühenduse liiklusõnnetuste andmebaas – nõukogu 30. novembri 1993. aasta otsus (93/704/EÜ) (COM(97) 238 final, 26.5.1997)

Viimati muudetud: 18.04.2018

Top