EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Puuviljamahlad ja samalaadsed tooted

Puuviljamahlad ja samalaadsed tooted

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega sätestatakse puuviljamahlade koostis, kinnistatud nimetus, tootmisnõuded ja märgistamine.

PÕHIPUNKTID

Puuviljamahlad

Seda direktiivi kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

 • puuviljamahlad,
 • kontsentraadist saadud puuviljamahlad
 • kontsentreeritud puuviljamahlad,
 • mahlapulber,
 • veega ekstraheeritud puuviljamahlad ja
 • puuviljanektarid.

Kõnealuseid tooteid määratletakse nende koostise ja valmistamise alusel, et tagada kaubanduses nende mõistete kasutamine õigesti, mitte tarbijat eksitada võival viisil. Samuti määratletakse direktiivis teatavates riikides ja keeltes kasutatavad (traditsioonilised) tootenimetused.

Märgistamine

 • Puuviljamahlasid märgistatakse vastavalt toiduainete märgistamist käsitlevas määruses (EL) nr 1169/2011 sätestatud üldeeskirjadele (vt kokkuvõtet). Tarbija parema teavitamise tagamiseks võetakse selle direktiiviga vastu täiendavad erieeskirjad. Need nõuavad toote nimetuses selgelt märkida:
  • kui toode on eri puuviljade segu;
  • kui toode on täielikult või osaliselt saadud kontsentraadist.
 • Pärast muutmisdirektiivi 2012/12/EL vastuvõtmist ei ole suhkru lisamine puuviljamahladesse enam lubatud. Muude toodete puhul tuleks suhkrulisandit jätkuvalt märgistada vastavalt määrusele (EL) nr 1169/2011. Kuna suhkru lisamine oli varem lubatud, oli tavaline, et mõned toidukäitlejad märkisid puuviljamahlades suhkrulisandi puudumist kaubanduslikel põhjustel toitumisalase väite „ilma lisatud suhkruta“ abil. Selle väite kasutamine keelati pärast 18-kuulise üleminekuperioodi lõppu.
 • Selleks et toidutööstusel oleks võimalik tarbijaid nõuetekohaselt teavitada nii üleminekuperioodil kui ka veel 18 kuud pärast selle lõppu, võiksid toidukäitlejad teavitada märgistusel tarbijaid, et teatavast kuupäevast alates ei sisalda ükski puuviljamahl suhkrulisandit.
 • Kahest või enamast puuviljaliigist valmistatud toodete puhul, välja arvatud sidruni- või laimimahla kasutamisel, täiendatakse toodete nimetusi kasutatud puuviljade loeteluga puuviljamahlade või -püreede mahu järgi kahanevas järjestuses.
 • Kolmest või enamast puuviljaliigist valmistatud toodete puhul võib märke kasutatud puuviljade kohta asendada sõnadega „eri puuviljad“ või kasutatud puuviljade arvuga.
 • Kontsentreeritud puuviljamahla märgistusel, mis ei ole ette nähtud tarnimiseks lõpptarbijale, peab pakendil, pakendi külge kinnitatud etiketil või saatedokumendil olema viide lisatud sidruni- või laimimahla või hapestamisainete olemasolu ja koguse kohta,
 • Direktiivis loetletakse toorained, mida võib kasutada mahla ja nektari valmistamiseks, ning lisandid, mida võib lubada vastavalt toiduainete märgistamist käsitlevale määrusele (EL) nr 1169/2011.
 • Puuviljamahla ja / või puuviljapüree minimaalne sisaldus puuviljanektaris peab vastama direktiivis näidatud tasemetele ja see tuleb esitada toote etiketil.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. jaanuarist 2002 ning see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 11. juuliks 2003.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta (EÜT L 10, 12.1.2002, lk 58–66)

Direktiivi 2001/112/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Komisjoni 25. juuli 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1040/2014, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ (toiduks ettenähtud puuvilja ja marja mahlade ning teatavate samalaadsete toodete kohta) I lisa tehnika arenguga kohandamiseks (ELT L 288, 2.10.2014, lk 1–2)

Viimati muudetud: 29.05.2020

Top