EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakao ja šokolaad

Kakao ja šokolaad

Euroopa Liit (EL) määrab kindlaks mitmed kakao- ja šokolaaditooteid käsitlevad ühised erieeskirjad, mis täiendavad toiduainete suhtes kohaldatavaid õigusnorme. Need eeskirjad käsitlevad koostist, müüginimetusi, märgistamist ja esitlemist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/36/EÜ, 23. juuni 2000, inimtoiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete kohta [vt muutmisakt(id)].

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiiviga ühtlustatakse kakao- ja šokolaaditoodete märgistus ning kehtestatakse kõnealuste toodete mõisted, et tarbijad saaksid teha teadlikke valikuid. Selle kohaldamine ei piira toiduainete märgistamisega seotud üldsätteid.

Asjaomased tooted

Käesolevat direktiivi kohaldatakse selle I lisas määratletud, inimtoiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete suhtes.

Koostis

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse kakao- ja šokolaaditoodete koostis. Eelkõige määratakse selles teatavate toodete puhul kasutatava kakaovõi minimaalne sisaldus protsentides. Samuti määratakse selles võimalus kasutada taimseid rasvu, mille kogus võib moodustada kuni 5% lõpptootest. Taimsed rasvad (välja arvatud kakaovõi), mida tohib kasutada, on loetletud direktiivi II lisas.

Märgistamine

Järgmiste nimede all võib turustada üksnes selliseid tooteid, mille tootmisel on järgitud käesolevas direktiivis sätestatud eeskirju koostise kohta (vt direktiivi I lisa):

 • kakaovõi;
 • kakaopulber, kakao;
 • vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, vähendatud rasvasisaldusega kakao;
 • šokolaadipulber;
 • šokolaadijoogi pulber, magustatud kakao, magustatud kakaopulber (millele lisaks võidakse kasutada täiendit vähendatud rasvasisaldusega);
 • šokolaad (millele lisaks võidakse kasutada täiendsõnu graanulid või helbed, glasuur ja gianduja);
 • piimast, koorest või lõssist valmistatud šokolaad (millele lisaks võidakse kasutada täiendsõnu graanulid või helbed, glasuur ja gianduja);
 • hele piimašokolaad;
 • valge šokolaad;
 • täidisega šokolaad;
 • chocolate a la taza;
 • chocolate familiar a la taza;
 • šokolaadikompvekid.

Kakao- ja šokolaaditoodete märgistamisel võib esitada täiendavat teavet. Näiteks šokolaaditoodete puhul, mis sisaldavad muid taimseid rasvu, v.a kakaovõi, peab koostisainete loeteluga samal vaateväljal asuma kõnealusest loetelust selgesti eraldatud selgitus sisaldab lisaks kakaovõile muid taimseid rasvu.

Šokolaadipulbri, magustatud kakao, šokolaadi, piimašokolaadi, heleda piimašokolaadi, chocolate a la taza ja chocolate familiar a la taza märgistamisel tuleb esitada kakaokuivaine üldkogus. Lisaks tuleb rasvata ja vähendatud rasvasisaldusega kakao ning šokolaadipulbri märgistamisel esitada kakaovõi sisaldus.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/36/EÜ

3.8.2000

-

ELT L 197, 3.8.2000

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1137/2008

11.12.2008

-

ELT L 311, 21.11.2000

Direktiivi 2000/36/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1021/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 1999/4/EÜ ja 2000/36/EÜ ning nõukogu direktiive 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses komisjonile antavate volitustega [Euroopa Liidu Teataja L 287, 29.10.2013].

Viimati muudetud: 20.05.2014

Top