EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Liidu esmane õigus

Euroopa Liidu esmane õigus

 

KOKKUVÕTE:

ELi esmane õigus

MIS ON ESMANE ÕIGUS?

PÕHIPUNKTID

Esmane õigus, mida nimetatakse ka esmaseks allikaks, pärineb ELi:

 • 1.

  aluslepingutest

 • 2.

  muutmislepingutest

 • 3.

  ühinemislepingutest

 • 4.

  nendele lepingutele lisatud protokollidest

 • 5.

  lisalepingutest, millega muudetakse asutamislepingute konkreetseid jaotisi

 • 6.
 • 7.

  Euroopa Liidu Kohtu kehtestatud üldpõhimõtetest. Kohus võib aluslepinguid tõlgendada, kuid ei otsusta nende kehtivuse üle.

Esmase õiguse kohaldamisala:

 • geograafiline: ELi riigid, mõned saared ja ülemereterritooriumid, nagu Prantsusmaa ülemeredepartemangud, ning territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik, näiteks Gibraltar ja Ühendkuningriik (1);
 • ajutine: alates lepingu jõustumisest.

TAUST

Lisaks esmasele õigusele põhineb ELi õigus teisestel ja täiendavatel allikatel:

Rahvusvahelised lepingud kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega on samuti ELi õiguse lahutamatu osa. Need lepingud seisavad eraldi esmastest ja teisestest õigusaktidest ning moodustavad sui generis kategooria. Euroopa Liidu Kohtu mõne otsuse kohaselt võib neil olla vahetu õigusmõju ja nende õigusjõud ületab teiseseid õigusakte, mis peavad seetõttu olema nendega kookõlas.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid – Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Protokollid – Euroopa Liidu toimimise lepingu lisad – Deklaratsioonid, mis on lisatud 13. detsembril 2007 alla kirjutatud Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile – Vastavustabelid (ELT C 202, 7.6.2016, lk 1–388)

Viimati muudetud: 13.03.2020(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).

Top