Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurojust

Kokkuvõtete sõnastik

EUROJUST

2002. aastal loodud Eurojust on ELi amet, mille ülesanne on tõhustada võitlust raskete piiriüleste kuritegude vastu ELi riikide tihedama õigusalase koostöö kaudu. Eurojusti peakorter asub Haagis. Eurojust koosneb ELi liikmesriikidest lähetatud 28 liikmest, kelleks on kogenud kohtunikud, prokurörid, politseiametnikud või muu sarnase pädevusega ametnikud.

ELi toimimise lepingu artiklis 85 sätestatakse Eurojusti edasise arendamise alused, mille kohaselt Eurojusti pädevusala laieneb rasketele kuritegudele, mis puudutavad kahte või enamat liikmesriiki või nõuavad ühistel alustel läbi viidavaid süüdistuse esitamisega seotud toiminguid. Parlament ja nõukogu määravad seadusandlikus tavamenetluses Eurojusti struktuuri, tegevuse ja ülesanded, mis võivad hõlmata kriminaaluurimise algatamist või ettepanekute tegemist süüdistuste esitamiseks.

Eurojust teeb koostööd ka ELi mittekuuluvate riikidega ja teiste ELi asutustega, näiteks Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga, Europoliga ja Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF).

VT KA

Top