EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europass - suurem liikuvus õppimiseks ja töötamiseks Euroopas

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europass – õppimise ja töötamise toetamine Euroopas' for an updated information about the subject.

Europass - suurem liikuvus õppimiseks ja töötamiseks Euroopas

Tasuta ja elektrooniliselt 28 keeles kättesaadav standardne dokumendikaust, milles on kirjeldatud inimese oskusi ja kvalifikatsioone, võib aidata kodanikel leida tööd või koolitusvõimalusi kõikjal Euroopas.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta otsus nr 2241/2004/EÜ kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku kohta (Europass).

KOKKUVÕTE

Tasuta ja elektrooniliselt 28 keeles kättesaadav standardne dokumendikaust, milles on kirjeldatud inimese oskusi ja kvalifikatsioone, võib aidata kodanikel leida tööd või koolitusvõimalusi kõikjal Euroopas.

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Käesoleva otsusega rajatakse ühtne Euroopa Liidu raamistik, mis võimaldab kodanikel kirjeldada lihtsalt ja selgelt oma oskusi ja kvalifikatsiooni isikliku koordineeritud dokumendikausta (Europassi) koostamisega.

PÕHIPUNKTID

Europass on viiest dokumendist ja elektroonilisest mapist koosnev portfell, mis võimaldab kirjeldada kasutaja õpisaavutusi, ametlikke kvalifikatsioone, töökogemusi, aja jooksul omandatud oskusi ja pädevusi.

See sisaldab järgmisi osi:

  • Europassi CV - kirjeldab Europassi omaniku oskusi;
  • Europassi liikuvus - sellele talletatakse andmed kõigi õppe-eesmärgiga riikidevaheliste liikumisperioodide kohta kogu Euroopa ulatuses;
  • Europassi diplomilisa - annab teavet dokumendi omaniku haridusalaste saavutuste kohta kõrghariduse tasemel;
  • Europassi sertifikaadilisa - pädeva riikliku asutuse väljaantud dokument kirjeldab kutseõppe kvalifikatsioone;
  • Europassi keeleportfell - võimaldab edastada teavet oma keele- ja kultuuriliste oskuste kohta;
  • Euroopa oskuste pass - aitab kaasa CV esitamisele, koondades kõiki CV-s märgitud haridus- ja koolitussertifikaate.

Algatuse toetuseks on loodud internetiportaal, kus kodanikud saavad ise koostada oma Europassi CV-d ja keelepassid ning vaadata täpsemat teavet muude Europassi dokumentide kohta.

Europass peaks olema kooskõlas muude Euroopa ja rahvusvahelist liikuvust edendavate meetmetega ning neid täiendama, sealhulgas:

Komisjoni 2013. aasta aruandes leiti, et Europass peab muutuma paindlikumaks ja kasutajasõbralikumaks, kasutades moodsa tehnoloogia potentsiaali. Selleks tuleks praeguse ülesehitusega Europass ümber kujundada lihtsamaks, otstarbekohasemaks ja ajakohasemaks teenuseks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 2241/2004/EÜ

1.1.2005

-

ELT L 390, 31.12.2004, lk 6-20

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Europassi algatuse hindamise kohta. Kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtset ühenduse raamistikku (Europass) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse teine hindamine (COM(2013) 899 (final), 18.12.2013).

Viimati muudetud: 22.07.2015

Top